• Podať sťažnosť
  • Žiadosť o informácie
60th Rome Treaty anniversaryVaša Európa - Portál verejných online služieb v Európe a jednotlivých štátoch

Otázky od členov siete

Dostupné jazyky :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

Členovia európskej siete ombudsmanov sa môžu na európskeho ombudsmana obrátiť s otázkami týkajúcimi sa problémov, ktoré objavili počas ich vyšetrovaní. Prostredníctvom postupu vybavovania dopytov, v ktorom európsky ombudsman pomáha členom siete tak, že získava odpovede odborníkov z inštitúcií EÚ, bolo vyriešených mnoho vyšetrovaní národných a regionálnych ombudsmanov spôsobom, ktorý by inak nebol možný.