• Podať sťažnosť
  • Žiadosť o informácie
60th Rome Treaty anniversaryVaša Európa - Portál verejných online služieb v Európe a jednotlivých štátoch

The European Commission’s alleged failure to reply to correspondence concerning the status of the complainant’s infringement complaint CHAP(2016)02329

Dostupné jazyky :  en
  • Prípad :  2013/2017/STI
    Otvorené dňa 7.12.2017 - Rozhodnutie z dňa 15.1.2018

The European Commission’s alleged failure to reply to correspondence concerning the status of the complainant’s infringement complaint CHAP(2016)02329.