• Podať sťažnosť
  • Žiadosť o informácie
60th Rome Treaty anniversaryVaša Európa - Portál verejných online služieb v Európe a jednotlivých štátoch

Ombudsman urges appropriate Brexit transparency

Dostupné jazyky :  en
  • Prípad :  SI/1/2017/KR
    Otvorené dňa 28.2.2017
Ombudsman urges appropriate Brexit transparency

The European Ombudsman has asked the European Commission to ensure transparency during the upcoming Brexit negotiations