Chcete podať sťažnosť na inštitúciu alebo orgán EÚ?

Zamietnutie Európskej komisie poskytnúť prístup k dokumentom týkajúcim sa výpočtov na odhad používania zvierat pre návrh posúdenia vplyvu priložený k návrhu nariadenia, ktorým sa mení nariadenia 1907/2006