• Podať sťažnosť
  • Žiadosť o informácie
60th Rome Treaty anniversaryVaša Európa - Portál verejných online služieb v Európe a jednotlivých štátoch

Formulár sťažnosti


Za účelom čo najrýchlejšieho vybavenia Vašej sťažnosti by ste pred vyplňovaním formulára sťažnosti prípadne mohli použiť „Interaktívneho sprievodcu“. Toto Vám umožní identifikovať najvhodnejší orgán pre riešenie Vašej sťažnosti a zaistiť, že pred podaním sťažnosti ste podnikli všetky potrebné kroky.

Registrácia

Pre použitie online formulára sťažnosti si najskôr musíte vytvoriť užívateľské konto. Pre vytvorenie konta prosím kliknite na "Registrovať".

Po prihlásení budete môcť predložiť novú sťažnosť, pokračovať v príprave sťažnosti ktorú ste ešte nepředložil, alebo prehliadať si sťažnosti ktoré ste už predložil.

Registrovať

Prihlásiť

Prístup k svojmu on-line účtu

Formulár sťažnosti k stiahnutiu

Dostupné jazyky :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

Ak chcete poslať sťažnosť poštou alebo faxom, použite tlačivo na podanie sťažnosti v PDF verzii.

Pred vyplňovaním tohto formulára sťažnosti si prosím prečítajte oddiel “Mohol by vám pomôcť? / Ako sa sťažovať”.