• Podať sťažnosť
  • Žiadosť o informácie
60th Rome Treaty anniversaryVaša Európa - Portál verejných online služieb v Európe a jednotlivých štátoch

Formulár sťažnosti


Per risolvere il problema il più velocemente possibile, prima di completare il formulario di denuncia si può utilizzare la "guida interattiva".Questo permetterà di individuare l'istituzione più appropriata a trattare la denuncia e di verificare che si siano intrapresi tutti i passi necessari prima di presentare la denuncia.

Registrácia

Pre použitie online formulára sťažnosti si najskôr musíte vytvoriť užívateľské konto. Pre vytvorenie konta prosím kliknite na "Registrovať".

Po prihlásení budete môcť predložiť novú sťažnosť, pokračovať v príprave sťažnosti ktorú ste ešte nepředložil, alebo prehliadať si sťažnosti ktoré ste už predložil.

Registrovať

Prihlásiť

Prístup k svojmu on-line účtu

Formulario di denuncia scaricabile

Dostupné jazyky :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

Nel caso in cui si preferisce presentare la propria denuncia per posta o per fax, si prega di utilizzare la versione del modulo di denuncia nel formato PDF.

Si prega di leggere la sezione "La può aiutare? / Come presentare una denuncia? " prima di compilare questo formulario.