• Podať sťažnosť
  • Žiadosť o informácie
60th Rome Treaty anniversaryVaša Európa - Portál verejných online služieb v Európe a jednotlivých štátoch

Formulár sťažnosti


Selleks, et saavutada teie kaebuse võimalikult kiire lahendamine, võite kasutada enne kaebuse esitamist „interaktiivset juhendit”.See võimaldab teil määratleda kõige kohasema organi kaebuse lahendamiseks ning kindlustab selle, et te olete võtnud tarvitusele kõik vajalikud meetmed enne kaebuse esitamist.

Registrácia

Pre použitie online formulára sťažnosti si najskôr musíte vytvoriť užívateľské konto. Pre vytvorenie konta prosím kliknite na "Registrovať".

Po prihlásení budete môcť predložiť novú sťažnosť, pokračovať v príprave sťažnosti ktorú ste ešte nepředložil, alebo prehliadať si sťažnosti ktoré ste už predložil.

Registrovať

Prihlásiť

Prístup k svojmu on-line účtu

Allalaaditav kaebuse formular

Dostupné jazyky :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

Kui sa eelistad esitada oma kaebuse posti või faksi teel, kasuta palun kaebuse formulari PDF versiooni.

Palun lugege enne kaebuse vormi täitmist peatükki "Kas ta saab teid aidata? / Kuidas esitada kaebust".