• Podať sťažnosť
  • Žiadosť o informácie
Have your say: Draft guidelines on interacting with lobbyistsMáte otázky o Európe?Vaša Európa - Portál verejných online služieb v Európe a jednotlivých štátoch

Nábor

Prístup k svojmu on-line účtu

Postup

Voľné pracovné pozície na trvalé pracovné miesta na sekretariáte Európskeho ombudsmana sú obsadzované interným preložením alebo povýšením, preložením alebo dočasným pridelením úradníkov z iných inštitúcií alebo orgánov Spoločenstva, alebo náborom zamestnancov z rezervných zoznamov, ktoré boli vytvorené na základe výberových konaní organizovaných Európskym úradom pre výber pracovníkov (EPSO) alebo inštitúciou alebo orgánom EÚ.

Voľné pracovné pozície na dočasné pracovné miesta sú v prvom rade obsadzované po nahliadnutí do zoznamov, ktoré boli vytvorené pre špecifické oblasti úradom EPSO alebo inou inštitúciou alebo orgánom EÚ so zámerom poskytnúť európskym inštitúciám zamestnancov, s ktorými sa uzavreli pracovné zmluvy. Pracovné miesta, ktoré nie je možné obsadiť náborom pracovníkov zo zoznamu, ktorý sprístupnil úrad EPSO, úrad Európskeho ombudsmana uverejňuje na svojej internetovej stránke. Zvyčajne ombudsman taktiež informuje ďalšie inštitúcie Spoločenstva o týchto voľných pracovných pozíciách.

Osoby, ktoré sa zaujímajú o prácu v úrade Európskeho ombudsmana by mali pravidelne navštevovať internetovú stránku úradu EPSO, kde nájdu všetky potrebné informácie týkajúce sa budúcich výberových konaní.

Kandidáti, ktorí uspeli v jednom alebo viacerých výberových konaniach a ktorí sa obzvlášť zaujímajú o prácu v úrade Európskeho ombudsmana, môžu kedykoľvek prejaviť záujem tak, že pošlú na personálne, administratívne a rozpočtové oddelenie ombudsmana doklad z výberového konania.

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

V súčasnosti sú na úrade Európskeho ombudsmana vyhlásené nasledovné ponuky voľných pracovných miest:

Dostupné jazyky :  en

Case Handler - Senior Case Handler

The Case Handler in the Ombudsman's Office must necessarily have a very good command of the English language. The documents concerning the notice of vacancy are therefore only available in English.

Candidates are informed that they are not allowed to contact personally members of the Advisory Selection Committee and that doing so constitutes grounds for disqualification from the procedure.

Konečný termín podávania žiadostí už uplynul

Vonkajšie linky

Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO) - Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO) bol zriadený 26. júla 2002. Jeho poslaním je organizovať výberové konania, v rámci ktorých sa vyberajú vysoko kvalifikovaní zamestnanci na nábor do všetkých inštitúcií Európskej únie, menovite Európskeho parlamentu, Rady, Európskej komisie, Súdneho dvora, Dvora audítorov, Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, Výboru regiónov a Európskeho ombudsmana. Úrad EPSO začal svoju činnosť naplno od 1. januára 2003.

Stáže

Pravidlá

Ombudsman ponúka dvakrát ročne stáže, a to najmä absolventom univerzít s právnickým zameraním. V závislosti od potrieb úradu stáže prebiehajú v Štrasburgu alebo v Bruseli. Každý rok začínajú 1. septembra a 1. januára.

Je nevyhnutné, aby stážisti v úrade ombudsmana dobre ovládali anglicky jazyk. Prihlášky sa preto musia posielať v anglickom jazyku. Z tých istých dôvodov, sú dokumenty týkajúce sa prihlášok na stáž dostupné iba v angličtine.

Dostupné jazyky :  en

Stream 2 - Law 2017-2018

The European Ombudsman is currently looking for Legal Trainees.
Starting date: 1 September 2017 and 1 January 2018
Deadline for applications : 31 March 2017 (New deadline !)

Podať žiadosť
Dostupné jazyky :  en

Stream 1 - European Public Administration 2017-2018

The European Ombudsman is currently looking for Trainees on the field of European Public Administration.
Starting date: 1 September 2017 and 1 January 2018
Deadline for applications : 31 March 2017

Podať žiadosť
Dostupné jazyky :  en

Stream 3 - Web development 2017-2018

The European Ombudsman is currently looking for Trainees on the field of Java Web Development.
Starting date: 1 September 2017 and 1 January 2018
Deadline for applications : 31 March 2017

Podať žiadosť

Vonkajšie linky

Stáže v Európskom parlamente.

Stáže v Európskej komisii.