• Podať sťažnosť
  • Žiadosť o informácie
 Verejná konzultácia o stratégii európskeho ombudsmana V ústrety roku 201960th Rome Treaty anniversaryVaša Európa - Portál verejných online služieb v Európe a jednotlivých štátoch

Výbor pre petície Európskeho parlamentu

Informácie o Výbore pre petície Európskeho parlamentu nájdete na webovej stránke Výboru pre petície Európskeho parlamentu.