• Podať sťažnosť
  • Žiadosť o informácie
60th Rome Treaty anniversaryVaša Európa - Portál verejných online služieb v Európe a jednotlivých štátoch

Európska sieť ombudsmanov

Dostupné jazyky :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
Logo of the European Network of Ombudsmen

Európsku sieť ombudsmanov tvorí viac než 95 úradov v 36 krajinách Európy. Sieť zahŕňa národných a regionálnych ombudsmanov a podobné orgány členských štátov Európskej únie, kandidátskych krajín na členstvo v EÚ a iných krajín v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru, ako aj európsku ombudsmanku a Výbor Európskeho parlamentu pre petície. Každý národný ombudsman a podobný orgán v sieti menuje styčného úradníka ako kontaktnú osobu pre komunikáciu s ostatnými členmi siete.

Sieť bola založená v roku 1996, stabilne sa rozvíjala ako silný nástroj spolupráce medzi ombudsmanmi a ich zamestnancami a slúži ako účinný mechanizmus spolupráce pri riešení prípadov. Dôležitá je najmä pre európsku ombudsmanku, pretože jej umožňuje rýchlo a účinne reagovať na sťažnosti, ktoré nepatria do jej pôsobnosti. Skúsenosti a najlepšie postupy sa odovzdávajú na prednáškach a stretnutiach, prostredníctvom pravidelných letákov, internetových diskusných fór a internetovej služby poskytujúcej spravodajstvo. V rámci rozvoja siete sa ako veľmi účinné ukázali tiež návštevy európskej ombudsmanky, ktoré organizujú ombudsmani v členských štátoch a prístupových krajinách.

Group photo of members of the European Network of Ombudsmen