• Podať sťažnosť
  • Žiadosť o informácie
60th Rome Treaty anniversaryVaša Európa - Portál verejných online služieb v Európe a jednotlivých štátoch

Strategické iniciatívy

Hlavnou činnosťou ombudsmana je vykonávanie vyšetrovaní na objasnenie podozrení z nesprávneho úradného postupu v inštitúciách EÚ. Ombudsman sa môže tiež rozhodnúť zaoberať sa strategicky dôležitými témami bez začatia vyšetrovania. Účelom týchto strategických iniciatív je oboznámiť inštitúcie s návrhmi týkajúcich sa dôležitými tém, upozorniť na záležitosti verejného záujmu a dozvedieť sa viac o danej problematike pred rozhodovaním o tom, či je potrebné začať vyšetrovanie. Upozorňujeme, že strategické vyšetrovania ombudsmana a strategické iniciatívy sa budú uvádzať spoločne v sekcii „Strategická práca“ na prepracovanom webovom sídle ombudsmana.

Strategické iniciatívy z roku 2018