• Podať sťažnosť
 • Žiadosť o informácie
60th Rome Treaty anniversaryVaša Európa - Portál verejných online služieb v Európe a jednotlivých štátoch

Činnosti siete

Dostupné jazyky :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
Činnosti siete

Členovia Európskej siete ombudsmanov si vymieňajú informácie o práve EÚ a osvedčených postupoch prostredníctvom seminárov a stretnutí, pravidelných informačných bulletinov, elektronického diskusného fóra a každodennej elektronickej spravodajskej služby. Návštevy Európskeho ombudsmana organizované ombudsmanmi v členských štátoch a pristupujúcich krajinách sa ukázali ako vysoko efektívne pre rozvoj siete.

Semináre národných a regionálnych ombudsmanov sa konajú každé dva roky a organizuje ich spoločne Európsky ombudsman s národným alebo regionálnym partnerom. Semináre národných ombudsmanov sa uskutočnili v:

 • Dublin (2013)
 • Kodaň (2011)
 • Pafose (2009)
 • Štrasburgu (2007)
 • Haagu (2005)
 • Aténach (2003)
 • Bruseli (2001)
 • Paríži (1999)
 • Štrasburgu (1996)

Semináre regionálnych ombudsmanov sa uskutočnili v:

 • Cardiff (2014)
 • Bruseli (2012)
 • Innsbruck (2010)
 • Berlín (2008)
 • Londýne (2006)
 • Valencii (2003)
 • Bruseli (2001)
 • Florencii (1999)
 • Barcelone (1997)

Styční úradníci, ktorí pôsobia ako prvý kontakt so sieťou na národnej úrovni, sa tiež stretávajú každé dva roky v Štrasburgu.

Bulletin European ombudsmen je hodnotným nástrojom pre členov Európskej siete ombudsmanov, ktorý umožňuje výmenu informácií o práve EÚ a osvedčených postupoch. Vydáva sa dvojročne v angličtine, francúzštine, nemčine, taliančine a španielčine. Bulletin ponúka ombudsmanom fórum, v rámci ktorého môžu diskutovať o prípadoch európskeho práva, s ktorými sa stretli, zdieľať príklady postupov pri riešení prípadov, ktoré môžu byť užitočné pre ďalších členov siete, a informovať kolegov o zmenách v inštitúciách. Bulletin sa týka aj širšieho členstva európskeho regiónu Medzinárodného inštitútu ombudsmanov a obsahuje časť venovanú činnostiam európskeho regiónu tohto inštitútu.

Európsky ombudsman poskytuje službu siete Extranet členom Európskej siete ombudsmanov, ku ktorej patrí niekoľko diskusných fór a fór na zdieľanie súborov. Osvedčili sa ako veľmi užitočné pre úrady ombudsmanov v rámci siete a pravidelne fungujú ako fóra otázok a odpovedí o dôležitých otázkach súvisiacich s právom EÚ. Sieť Extranet obsahuje aj službu elektronického spravodajstva, časť Ombudsman Daily News (Denné správy ombudsmana), ktorá sa publikuje každý pracovný deň a obsahuje články, tlačové správy a oznámenia úradov v rámci siete. Obsahom Extranetu je aktuálny zoznam národných a regionálnych Ombudsmanov členských štátov Európskej únie, krajín uchádzajúcich sa o členstvo v EÚ a niektorých ďalších krajín.