• Make a complaint
  • Request for information
60th Rome Treaty anniversaryYour Europe - The portal to on-line European and national public services

Ombudsmanul European adoptă un nou stil de exprimare a deciziilor

Available languages: bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

01 September 2008

În Raportul său anual pentru 2007 Ombudsmanul a promis că va explora posibilități diferite de exprimare a deciziilor sale pentru a le face mai accesibile cititorilor. Scopul este îmbunătățirea serviciilor pentru reclamanți și oferirea unei îndrumări mai clare, atât cetățenilor cât și funcționarilor, despre ce înseamnă o bună administrare.

În prezent, deciziile de închidere a anchetelor sunt trimise sub formă de scrisoare reclamantului, iar o copie este trimisă instituției sau organului împotriva căruia a fost înaintată plângerea. Scrisoarea începe cu o cronologie a tuturor pașilor din cadrul anchetei. Aceasta este urmată de rapoarte detaliate cu privire la plângere și la ancheta Ombudsmanului, incluzând avizul din partea instituției și observațiile reclamantului privind avizul. În partea finală a deciziei se face o trecere în revistă a probelor, repetând pe scurt ceea ce s-a detaliat anterior și apoi se explică constatările Ombudsmanului și motivele acestuia pentru închiderea anchetei.

Atunci când structura actuală a fost adoptată în 1996, cele mai multe plângeri erau relativ simple, iar deciziile de închidere erau în mod corespunzător/în consecință scurte. De-a lungul anilor problemele ridicate de plângerile obișnuite au devenit mai numeroase și mai complexe. Ca atare, rapoartele detaliate cu privire la afirmațiile reclamantului și ale instituției au devenit mai lungi și mai complicate. La rândul său, acest lucru face repetiția inerentă structurii actuale mai supărătoare și mai deconcertantă. Rezultatul global este că deciziile au devenit mai lungi și mai puțin accesibile cititorilor.

După ce va examina cu meticulozitate mai multe opțiuni de modificare, Ombudsmanul va adopta un nou stil de exprimare a deciziilor începând cu septembrie 2008.

În noul stil, scrisoarea adresată reclamantului este separată de decizie. Scrisoarea are un caracter mai personal și informează reclamantul cu privire la rezultatul plângerii într-un mod mai simplu.

Decizia însăși are o structură îmbunătățită. În primele două secțiuni ale acesteia, Ombudsmanul relatează împrejurările care au condus la înaintarea plângerii și apoi expune sfera anchetei sale. Următoarea secțiune face referire la pașii urmați în cadrul procedurii de investigare, inclusiv eforturile Ombudsmanului de a soluționa problema(ele) și neînțelegerile dintre părți. Ca și mai înainte, în secțiunea finală se face o trecere în revistă a probelor și se explică constatările Ombudsmanului și motivele sale pentru închiderea anchetei.

Prin evitarea repetiției și a detaliilor inutile, noul stil va face deciziile mai scurte și mai concise. Următorul pas în vederea obținerii unor decizii mai accesibile cititorilor va fi de a simplifica pe cât de mult posibil limbajul folosit. Aceasta se va realiza progresiv, cu ajutorul unor consultanți externi, începând cu ultimul trimestru al anului 2008.