Aveți o plângere împotriva
unei instituții sau unui organism al UE?

Rezumatul deciziei în cazul 1311/2016/TM privind modul în care Agenția Europeană de Siguranță a Aviației a tratat un raport privind siguranța

Cazul a vizat modul în care Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (AESA) a tratat un „raport privind siguranța” transmis de un mecanic aeronautic care lucrează la o bază de întreținere dintr-un aeroport din UE. Reclamantul a fost nemulțumit de faptul că AESA nu l-a informat cu privire la măsurile adoptate ca urmare a raportului său.

Raportul reclamantului a fost tratat în temeiul normelor AESA privind raportarea confidențială cu privire la siguranță. În conformitate cu normele în vigoare la acel moment, persoanele care transmiteau rapoarte erau informate că nu vor fi notificate cu privire la măsurile adoptate ca urmare a rapoartelor lor.

Ombudsmanul a examinat chestiunea și a constatat că practica AESA de a nu furniza informații privind măsurile adoptate ca urmare a rapoartelor pe care le primește constituie administrare defectuoasă. Ombudsmanul a recomandat AESA să își modifice procedura de raportare confidențială cu privire la siguranță pentru a oferi feedback persoanelor care raportează preocupări legate de siguranță, în măsura în care acesta este posibil fără a compromite integritatea măsurilor AESA.

AESA a acceptat recomandarea Ombudsmanului și și-a modificat practica referitoare la feedbackul transmis persoanelor care raportează preocupări legate de siguranță. Ombudsmanul își exprimă mulțumirea față de măsurile imediate adoptate de AESA și închide ancheta.