Aveți o plângere împotriva
unei instituții sau unui organism al UE?

Presupusul refuz nejustificat de a acorda acces la informaţii

Rezumatul deciziei privind plângerea 2682/2008/(MAD)(TN)ELB (confidenţial) împotriva Parlamentului  European

Reclamantul, un jurnalist italian, a solicitat statistici privind absenţele parlamentarilor europeni pe motive medicale. Când Parlamentul a respins cererea, reclamantul a depus o plângere la Ombudsman.

În ancheta sa, Ombudsmanul a consultat Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor, care a fost de părere că, în anumite circumstanţe, anumiţi parlamentari europeni ar putea fi identificaţi pe baza statisticilor solicitate.

Ombudsmanul a subliniat că protecţia vieţii private este un drept fundamental prevăzut în Carta drepturilor fundamentale şi în Convenţia europeană a drepturilor omului. El a remarcat că informaţiile privind absenţele pe motive medicale ale parlamentarilor europeni reprezintă „date cu caracter personal” protejate de Regulamentul (CE) nr. 45/2001 privind protecţia datelor. Ombudsmanul a concluzionat că elaborarea statisticilor solicitate ar necesita extragerea de către Parlament a datelor privind absenţele pe motiv medical ale parlamentarilor europeni din bazele sale de date şi apoi utilizarea acestor date cu caracter personal pentru efectuarea calculelor necesare pentru elaborarea statisticilor. Cele două procese, respectiv, extragerea şi utilizarea reprezintă „prelucrare a datelor cu caracter personal”. O astfel de prelucrare a datelor poate fi efectuată doar în conformitate cu norme stricte. Ombudsmanul a concluzionat că efectuarea unei astfel de prelucrări de date cu caracter personal de către Parlament ar constitui o încălcare a normelor privind protecţia datelor. Ombudsmanul a considerat, de asemenea, că, în anumite circumstanţe, anumiţi parlamentari europeni ar putea fi identificaţi pe baza statisticilor solicitate.

Concluzia Ombudsmanului a fost că nu a existat nici un caz de administrare defectuoasă din partea Parlamentului atunci când a respins cererea reclamantului.