Aveți o plângere împotriva unei instituții sau unui organism al UE?

Căutare anchete

Caz
Aranjarea datei
Cuvinte cheie
Sau încercați cuvinte cheie vechi (înainte de 2016)

Afișare 1 - 20 din 102 rezultate

Decizia privind modul în care Comisia Europeană gestionează mutările de tip „uși turnante” ale membrilor personalului său (OI/1/2021/KR)

Marți | 06 decembrie 2022

Având în vedere că UE are din ce în ce mai multe competențe în domenii precum apărarea și asistența medicală, încrederea publicului în administrație este esențială. Orice percepție potrivit căreia funcționarii publici urmăresc interese private care intră în conflict cu activitatea lor publică este, prin urmare, extrem de dăunătoare. Ombudsmanul European a identificat de mult timp fenomenul „ușilor turnante” ca fiind unul care poate afecta încrederea publicului dacă nu este gestionat în mod adecvat. Chiar și un număr mic de mutări cu un grad mare de vizibilitate pot genera nemulțumiri semnificative din partea publicului și pot aduce atingere reputației. Această anchetă strategică a analizat 100 de dosare de tip „uși turnante” ale Comisiei Europene pentru a identifica domeniile în care sunt necesare îmbunătățiri și pentru a oferi orientări pentru restul administrației UE pentru viitor.

Ancheta Ombudsmanului a constatat îmbunătățiri reale de la ultima examinare a problemei, inclusiv orientări privind modul de efectuare a unor examinări mai riguroase ale fiecărei mutări.

Acestea fiind spuse, în unele cazuri, Comisia a aprobat cererile foștilor membri ai personalului de conducere de a prelua activități, în pofida rezervelor cu privire la măsura în care condițiile impuse mutărilor ar atenua riscurile potențiale (cum ar fi conflictele de interese și accesul la cunoștințe sau contacte în cadrul administrației). Ombudsmanul consideră că astfel de măsuri ar trebui autorizate numai în cazul în care activitatea poate fi supusă unor restricții care să atenueze în mod adecvat riscurile și care să poată fi monitorizate și puse în aplicare într-un mod credibil.

În cazul în care aceste restricții și punerea lor în aplicare nu sunt posibile, Comisia ar trebui să interzică temporar foștilor membri ai personalului să ocupe posturile în cauză. În caz contrar, există riscul subestimării efectelor corozive în timp ale cunoștințelor și rețelelor pe care respectivii funcționari le aduc în domenii conexe din sectorul privat, precum și ale prejudiciilor aduse reputației UE.

Atunci când aprobă o activitate cu măsuri de atenuare, Comisia ar trebui să analizeze întreaga serie de măsuri disponibile. De exemplu, Comisia ar putea condiționa aprobarea unui nou post de obținerea de către membrul personalului în cauză a unui angajament din partea noului angajator ca restricțiile impuse de Comisie să fie publicate pe site-ul noului angajator. Ca o condiție minimă, Comisia ar trebui să solicite de la orice (fost) membru al personalului să prezinte dovezi că restricțiile impuse au fost comunicate noului angajator.

Dificultățile întâmpinate de Comisie în ceea ce privește monitorizarea conformității au determinat Ombudsmanul să își reitereze sugestia ca Comisia să publice în timp util informații cu privire la toate activitățile ulterioare serviciului din cadrul instituțiilor ale foștilor membri ai personalului de conducere pe care le evaluează. Acest lucru ar îmbunătăți controlul public asupra acestor decizii, care este esențial în scopul monitorizării.

Decizie privind tratarea de către Banca Centrală Europeană (BCE) a cazurilor de tip „uși turnante” (OI/1/2022/KR)

Vineri | 28 octombrie 2022

Ombudsmanul European a identificat de mult timp practica „ușilor turnante”, prin care funcționarii publici trec în sectorul privat, drept un fenomen care ar putea afecta încrederea publică dacă nu este gestionat corespunzător.

Această anchetă din proprie inițiativă a urmărit să analizeze modul în care Banca Centrală Europeană (BCE) tratează situațiile de tip „uși turnante” ale membrilor personalului său.

Având în vedere rolul BCE în asigurarea stabilității prețurilor și în supravegherea instituțiilor financiare și de credit, orice trecere a unui (fost) membru al personalului BCE în instituții financiare sau de credit private, în special în cele care aflate sub supravegherea BCE, poate genera conflicte de interese și riscuri reputaționale și poate provoca îngrijorare publică.

Ancheta Ombudsmanului a evaluat un caz specific, care a suscitat interesul publicului, și, de asemenea, a analizat 26 de cazuri de cereri din partea membrilor personalului de a începe activități profesionale, fie în timpul concediului fără plată, fie după încetarea activității în cadrul BCE. În toate dosarele examinate, cu excepția unuia, membrii personalului BCE au trecut în sectorul privat, inclusiv în entități și bănci aflate sub supravegherea BCE.

Ombudsmanul a concluzionat că BCE ar trebui să aplice o abordare mai fermă în ceea ce privește situațiile de tip „uși turnante” care privesc (foști) funcționari de nivel mediu și superior care trec în locuri de muncă din sectorul privat, în special în sectorul financiar.

Pentru a remedia deficiențele apărute în acest caz specific și, în general, în ceea ce privește modul în care BCE abordează această provocare, Ombudsmanul a prezentat o serie de sugestii cu privire la modul în care BCE își poate consolida normele, inclusiv în contextul revizuirii în curs a cadrului etic al BCE.

Mai precis, BCE ar trebui să extindă sfera personalului care face obiectul unor cerințe mai stricte de notificare și/sau de așteptare sau să opteze pentru o cerință minimă generală care să vizeze întregul personal, similară dispozițiilor din Statutul funcționarilor UE referitoare la activitățile profesionale desfășurate după încetarea activității.

De asemenea, BCE ar trebui să prelungească, de la șase luni la un an, interdicția impusă foștilor membri ai personalului BCE de nivel superior care desfășoară activități de lobby pe lângă foștii lor colegi.

BCE ar trebui să-și îmbunătățească în continuare monitorizarea respectării de către (foștii) membri ai personalului a obligațiilor lor etice și a condițiilor impuse de BCE, de exemplu prin publicarea condițiilor de autorizare a activităților postangajare ale foștilor membri ai personalului de nivel superior, astfel încât presupusele încălcări să poată fi semnalate.

În plus, Ombudsmanul a sugerat că, în cazul în care BCE consideră că o cerere din partea unui membru al personalului de a începe o activitate profesională în concediul fără plată prezintă riscuri care nu pot fi atenuate corespunzător prin restricții sau când restricțiile nu pot fi monitorizate sau aplicate eficace, aceasta nu ar trebui să autorizeze o asemenea cerere.

Decision on how the European Investment Bank (EIB) handled the move of a former Vice-President to an energy utility company that had received EIB loans (1016/2021/KR)

Miercuri | 27 iulie 2022

The case concerned the decision of the European Investment Bank to approve a request made by a former vice-president and member of its Management Committee (MC) (the ‘former VP’) to become a non-executive board member of a Spanish energy utility company, which received loans from the EIB.

The complainants, two Members of the European Parliament, raised concerns that the move gave rise to the risk of conflicts of interest. The EIB argued that the former VP had not been involved in the negotiation and implementation of the financing agreements between the EIB and the company.

The Ombudsman found that, in approving the move, the EIB did not properly manage the risk of conflicts of interest to which the former VP’s request arguably gave rise. However, given the EIB has, in the meantime, made improvements to the relevant ethics rules to address these matters, the Ombudsman determined that no further inquiries were justified.

Nonetheless, the Ombudsman made suggestions for improvement with a view to strengthening how the EIB assesses ‘revolving door’ moves by members of its MC to the private sector, and how it ensures compliance where its Ethics and Compliance Committee authorises a move but applies conditions on the individual and their activities.