Aveți o plângere împotriva unei instituții sau unui organism al UE?

Căutare anchete

Caz
Aranjarea datei
Cuvinte cheie
Sau încercați cuvinte cheie vechi (înainte de 2016)

Afișare 1 - 20 din 198 rezultate

Decizie privind tratarea de către Banca Centrală Europeană (BCE) a cazurilor de tip „uși turnante” (OI/1/2022/KR)

Vineri | 28 octombrie 2022

Ombudsmanul European a identificat de mult timp practica „ușilor turnante”, prin care funcționarii publici trec în sectorul privat, drept un fenomen care ar putea afecta încrederea publică dacă nu este gestionat corespunzător.

Această anchetă din proprie inițiativă a urmărit să analizeze modul în care Banca Centrală Europeană (BCE) tratează situațiile de tip „uși turnante” ale membrilor personalului său.

Având în vedere rolul BCE în asigurarea stabilității prețurilor și în supravegherea instituțiilor financiare și de credit, orice trecere a unui (fost) membru al personalului BCE în instituții financiare sau de credit private, în special în cele care aflate sub supravegherea BCE, poate genera conflicte de interese și riscuri reputaționale și poate provoca îngrijorare publică.

Ancheta Ombudsmanului a evaluat un caz specific, care a suscitat interesul publicului, și, de asemenea, a analizat 26 de cazuri de cereri din partea membrilor personalului de a începe activități profesionale, fie în timpul concediului fără plată, fie după încetarea activității în cadrul BCE. În toate dosarele examinate, cu excepția unuia, membrii personalului BCE au trecut în sectorul privat, inclusiv în entități și bănci aflate sub supravegherea BCE.

Ombudsmanul a concluzionat că BCE ar trebui să aplice o abordare mai fermă în ceea ce privește situațiile de tip „uși turnante” care privesc (foști) funcționari de nivel mediu și superior care trec în locuri de muncă din sectorul privat, în special în sectorul financiar.

Pentru a remedia deficiențele apărute în acest caz specific și, în general, în ceea ce privește modul în care BCE abordează această provocare, Ombudsmanul a prezentat o serie de sugestii cu privire la modul în care BCE își poate consolida normele, inclusiv în contextul revizuirii în curs a cadrului etic al BCE.

Mai precis, BCE ar trebui să extindă sfera personalului care face obiectul unor cerințe mai stricte de notificare și/sau de așteptare sau să opteze pentru o cerință minimă generală care să vizeze întregul personal, similară dispozițiilor din Statutul funcționarilor UE referitoare la activitățile profesionale desfășurate după încetarea activității.

De asemenea, BCE ar trebui să prelungească, de la șase luni la un an, interdicția impusă foștilor membri ai personalului BCE de nivel superior care desfășoară activități de lobby pe lângă foștii lor colegi.

BCE ar trebui să-și îmbunătățească în continuare monitorizarea respectării de către (foștii) membri ai personalului a obligațiilor lor etice și a condițiilor impuse de BCE, de exemplu prin publicarea condițiilor de autorizare a activităților postangajare ale foștilor membri ai personalului de nivel superior, astfel încât presupusele încălcări să poată fi semnalate.

În plus, Ombudsmanul a sugerat că, în cazul în care BCE consideră că o cerere din partea unui membru al personalului de a începe o activitate profesională în concediul fără plată prezintă riscuri care nu pot fi atenuate corespunzător prin restricții sau când restricțiile nu pot fi monitorizate sau aplicate eficace, aceasta nu ar trebui să autorizeze o asemenea cerere.

Decizia privind refuzul Autorității Bancare Europene (ABE) de a acorda acces public la voturile și dezbaterile consiliului supraveghetorilor cu privire la o presupusă încălcare a dreptului UE de către autoritățile naționale de supraveghere (caz 615/2021/TE)

Luni | 07 februarie 2022

Plângerea se referea la refuzul Autorității Bancare Europene (ABE) de a acorda acces public la rezultatele voturilor consiliului său de supraveghetori (consiliul) cu privire la două proiecte de recomandări privind încălcarea dreptului Uniunii. Recomandările privind încălcarea dreptului Uniunii pot fi formulate în urma investigațiilor efectuate de ABE cu privire la posibile încălcări ale dreptului UE de către autoritățile naționale de supraveghere. Proiectele de recomandări în cauză privind încălcarea dreptului Uniunii, adresate autorităților de supraveghere din Malta, Danemarca și Estonia, se refereau la o presupusă spălare de bani de către Pilatus Bank din Malta și sucursala estoniană a Danske Bank din Danemarca.

Reclamantul a susținut, de asemenea, că au existat conflicte de interese, deoarece suspecta că la voturile relevante au participat membri ai consiliului care reprezintă autoritățile naționale de supraveghere din Malta, Danemarca și Estonia.

Ca răspuns la evaluarea preliminară a cazului de către Ombudsman, ABE a publicat rezultatele celor două voturi în cauză. Ombudsmanul a salutat acest demers și a considerat că, prin publicarea documentelor, ABE a soluționat acest aspect al plângerii. Ombudsmanul consideră că publicarea rezultatelor voturilor contribuie la asigurarea faptului că membrii consiliului ABE acționează în mod independent și în interesul UE. Ombudsmanul încurajează ABE să procedeze astfel și în viitor.

În ceea ce privește chestiunea conflictului de interese, examinarea documentelor de către echipa de anchetă a Ombudsmanului a arătat că membrii consiliului în cauză au votat într-adevăr asupra necesității de formulare de către ABE a unei recomandări privind încălcarea dreptului Uniunii cu privire la propriile autorități de supraveghere. Deși ABE a afirmat că normele în vigoare la momentul respectiv nu prevedeau excluderea de la vot a niciunui membru al consiliului, Ombudsmanul a considerat că, potrivit cerinței de a acționa în mod independent și în interesul UE, membrii consiliului nu ar fi trebuit să voteze.

Întrucât, în ianuarie 2020, ABE a adoptat un nou regulament de procedură pentru consiliul său și o nouă politică privind conflictele de interese pentru persoanele care nu fac parte din personal, ce par să prevină reapariția situației de conflict de interese, Ombudsmanul consideră că, în această etapă, nu se mai justifică continuarea anchetei. Prin urmare, a închis ancheta, salutând din nou progresele semnificative înregistrate ca urmare a disponibilității organelor de conducere ale ABE de a adopta o mai mare transparență.