Aveți o plângere împotriva unei instituții sau unui organism al UE?

Căutare anchete

Caz
Aranjarea datei
Cuvinte cheie
Sau încercați cuvinte cheie vechi (înainte de 2016)

Afișare 1 - 20 din 224 rezultate

Decizie privind modul în care Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) a tratat o cerere de acces public la documentele referitoare la o propunere de restricționare a plumbului din muniție (cazul 2124/2021/MIG)

Luni | 14 noiembrie 2022

Cazul se referea la o cerere de acces public la documentele deținute de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) privind plumbul din muniție. EFSA a avut nevoie de mai mult de șapte luni pentru a trata cererea, prelungind termenul de mai multe ori, ceea ce a împiedicat reclamantul să utilizeze documentele pentru a-și pregăti contribuția la o consultare publică organizată de altă agenție a UE.

Ombudsmanul a deschis o anchetă și a constatat existența unei proastei administrări în ceea ce privește modul în care EFSA a tratat cererea de acces a reclamantului, în special, nerespectarea de către agenție a termenelor prevăzute în legislația UE privind accesul public la documente. Ombudsmanul a recomandat EFSA să pună capăt practicii sale de prelungire a termenelor prevăzute dincolo de 30 de zile lucrătoare când propune o „soluție echitabilă”. Ombudsmanul a mai recomandat EFSA să pună, încă de la început, la dispoziția solicitanților o listă a documentelor pe care le identifică în cazul în care o cerere de acces este formulată în termeni generali.

EFSA a răspuns pozitiv la recomandările Ombudsmanului, angajându-se să-și modifice normele și practicile pentru a se asigura că cererile de acces public la documente sunt prelucrate rapid. Ombudsmanul a închis ancheta, salutând răspunsul pozitiv al EFSA și măsurile pe care aceasta le-a luat deja și intenționează să le ia pentru a pune în aplicare recomandările sale.

 

Decizie privind refuzul Consiliului Uniunii Europene de a acorda acces public deplin la documentele referitoare la negocierile legate de proiectul de act legislativ privind piețele digitale (cazul 1499/2021/SF)

Luni | 27 iunie 2022

Reclamantul, o rețea de jurnaliști din mai multe țări europene, a solicitat acces public la observațiile și întrebările inițiale adresate de statele membre cu privire la propunerea legislativă de act legislativ privind piețele digitale. Consiliul a refuzat să acorde acces public deplin la documentele identificate, susținând că divulgarea integrală ar compromite procesul decizional în curs.

Ombudsmanul a remarcat că informarea publicului cu privire la evoluția procedurilor legislative este o obligație legală. Accesul în timp util la documentele legislative este esențial pentru ca cetățenii să‑și exercite dreptul prevăzut în tratat de a participa la viața democratică a UE.

În acest caz, Ombudsmanul a constatat că Consiliul nu a demonstrat suficient că divulgarea documentelor solicitate ar afecta grav, ar prelungi sau ar complica procesul său decizional. Prin urmare, Ombudsmanul a considerat că refuzul Consiliului de a acorda acces public constituie administrare defectuoasă și a recomandat Consiliului să acorde acces public deplin la documentele legislative solicitate.

Ca răspuns, Consiliul a acordat acces public deplin la documentele solicitate. Ombudsmanul salută răspunsul pozitiv al Consiliului la recomandarea sa, dar regretă timpul de care acesta a avut nevoie pentru a acorda accesul public. Ombudsmanul observă că, din cauză că a trecut mai mult de un an de la depunerea cererii, documentele divulgate nu mai sunt utile în scopul prevăzut de reclamant, și anume de a informa cetățenii în legătură cu un proces legislativ în curs. Astfel, Ombudsmanul și-a confirmat constatarea de administrare defectuoasă.

Ombudsmanul invită Consiliul să pună la dispoziție documentele legislative într-un moment care să permită publicului să participe efectiv la discuții.