Aveți o plângere împotriva unei instituții sau unui organism al UE?

Căutare anchete

Cǎutare text

Tipul documentului

Instituţia vizatǎ

Tip de inţelegere

Numǎrul cazului

Limba

Aranjarea datei

Cuvinte cheie

Sau încercați cuvinte cheie vechi (înainte de 2016)

Europa cetăţenilor

Afișare 1 - 20 din 359 rezultate

Deciziei în cazul 21/2016/JAP privind eșecul Consiliului UE de a acorda acces la avizele juridice referitoare la propunerile de regulamente privind instituirea Parchetului European și a Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (EUROJUST)

Joi | 07 martie 2019

Cazul se referea la refuzul Consiliului Uniunii Europene de a acorda acces integral la avizele juridice referitoare la propunerile de regulamente privind instituirea Parchetului European (EPPO) și a Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (EUROJUST).

Pe parcursul anchetei Ombudsmanului, Consiliul a acceptat să transmită două dintre cele patru documente, dar și-a menținut refuzul de a dezvălui integral celelalte două documente, deși a acordat acces parțial la acestea.

Ombudsmanul admite că refuzul de a dezvălui integral avizele juridice este justificat pe motiv că ar submina protecția consultanței juridice și a procedurilor în instanță. Prin urmare, Ombudsmanul închide cazul, constatând că nu este vorba de administrare defectuoasă, dar invită Consiliul să își reconsidere refuzul după trecerea unei perioade de timp.

Decision in case 1455/2015/JAP on the conditions at a test centre for a selection competition organised by the European Personnel Selection Office

Marți | 07 noiembrie 2017

The case concerned the European Personnel Selection Office’s (EPSO) handling of a complaint about the conditions at a test centre for a selection competition for EU civil servants. The complainant had been assigned a computer beside the entrance door, and claimed the disruption caused by people entering and leaving the room negatively affected her performance. Her attempts to have her concerns dealt with by staff at the test centre were unsuccessful and she subsequently complained to EPSO. Dissatisfied with how EPSO dealt with her complaint, she then turned to the Ombudsman.

The Ombudsman inquired into the issue and requested that EPSO look into the complaint more thoroughly. The Ombudsman’s inquiry team also met with representatives from EPSO and the contractor responsible for managing the tests, and visited a test centre at EPSO’s headquarters. The Ombudsman concluded that, overall, further inquiries in this case were not justified; however, she made a number of suggestions for improvement to EPSO.

Decision in case 515/2016/JAP on the European Asylum Support Office’s probationary assessment of a temporary agent

Vineri | 28 aprilie 2017

The case concerned the assessment of the probationary period of a temporary agent at the European Asylum Support Office (‘EASO’). The complainant, who was dismissed at the end of her probationary period, argued that there were a number of procedural shortcomings in her assessment. Moreover, the EASO failed to reply to her complaints made under the EU Staff Regulations.

The Ombudsman inquired into the issue and requested the EASO to reply to the complaints. She found that the EASO had taken the necessary steps to ensure an impartial assessment of the complainant’s probationary period and had respected the complainant’s right to be heard before taking the final decision on her further employment. The Ombudsman thus closed the case.

Decision in case 1093/2016/JAP concerning the European Commission’s failure to reply to correspondence about problems with the submission of a grant proposal

Joi | 01 decembrie 2016

The case concerned the Commission’s failure to reply to the complainant’s messages concerning its difficulties with the submission of a grant proposal. Due to technical problems, the complainant was not able to apply through the Commission’s system PRIAMOS. Instead, it submitted its proposal by e-mail, which remained unanswered.

The Ombudsman inquired into the issue and asked the Commission to reply. In its reply, the Commission apologised for not having replied earlier. It said that it could not accept the complainant’s e-mail application because the system had functioned properly and the Commission had not been able to identify any attempts by the complainant to send the proposal via PRIAMOS before the deadline.

Deciziei în cazul OI/8/2015/JAS - Decizia Ombudsmanului European stabilind propuneri în urma anchetei strategice OI/8/2015/JAS cu privire la transparența Trilogurilor

Marți | 12 iulie 2016

Această anchetă strategică privește transparența unei părți informale importante a procesului legislativ al UE, mai precis transparența „Trilogurilor”.

Cele două corpuri legislative ale UE, Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene, adoptă acte legislative pe baza propunerilor Comisiei Europene. În timpul acestui proces, cei doi colegislatori, cu sprijinul Comisiei, poartă des negocieri în cadrul așa numitelor Triloguri, care sunt reuniuni informale ale reprezentanților celor trei instituții implicate. În timpul unui Trilog, Parlamentul și Consiliul încearcă să ajungă la un acord cu privire la un text comun, pe baza pozițiilor lor inițiale, care este apoi votat în conformitate cu procedura legislativă formală. Trilogurile s-au dovedit a fi foarte eficiente în vederea ajungerii la un astfel de acord, și cea mai mare parte a legislației europene este adoptată în acest mod.

Uniunea Europeană este o democrație reprezentativă, în care cetățenii au dreptul de a-i trage la răspundere pe reprezentanții lor, pentru alegerile politice pe care aceștia le fac în numele lor. De asemenea, cetățenii au dreptul de a participa în procesul democratic al UE. Transparența Trilogurilor este un element esențial pentru a garanta că aceste drepturi sunt respectate în mod efectiv și pentru a asigura legitimitatea legislației adoptate de către UE. Curtea de Justiție a UE a declarat că posibilitatea pentru cetățenii UE de a cunoaște considerațiile care stau la baza acțiunii legislative este o condiție prealabilă pentru exercitarea efectivă a drepturilor lor democratice.

În timp ce procesul legislativ al UE este în general suficient de transparent, inclusiv în comparație cu multe din Statele Membre, această parte specifică a acestui proces a ridicat probleme cu privire la echilibrul ce trebuie asigurat între, pe de o parte, eficiența, și, pe de altă parte, transparența Trilogurilor.

În acest context, Ombudsmanul European a deschis o anchetă strategică. Ombudsmanul a examinat ce informații și documente ar trebui făcute cunoscute în mod proactiv publicului, și în ce moment anume, astfel încât cetățenii să poată să își exercite drepturile.

Transparența Trilogurilor este un element esențial al legitimității procesului legislativ al UE. Cetățenii trebuie să aibă posibilitatea de a controla activitatea celor care îi reprezintă în timpul acestei părți-cheie a procesului legislativ. De asemenea, cetățenii solicită informații cu privire la subiectele ce sunt discutate în timpul Trilogurilor, astfel încât să poată participa efectiv în procesul legislativ.

Ombudsmanul salută progresul realizat până acum cu privire la îmbunătățirea transparenței Trilogurilor; totuși, ea propune ca cele trei instituții să publice următoarele documente și informații: datele Trilogurilor, pozițiile inițiale ale celor trei instituții, agendele generale ale Trilogurilor, documentele „pe patru coloane”, variantele finale ale textelor de compromis, notele cu privire la Triloguri, care au fost deja făcute publice, listele cu decidenții politici implicați și, pe cât posibil, o listă a altor documente depuse în timpul negocierilor. Toate acestea ar trebui să fie publicate într-o bază de date comună, ușor de utilizat și de înțeles. În timp ce unele din aceste documente ar putea fi publicate în timp ce negocierile din cadrul Trilogurilor sunt încă în curs, instituțiile ar putea considera că este necesar, în interesul publicului, să asigure, în mod proactiv, accesul acestuia la anumite tipuri de documente doar după încheierea negocierilor.