• Depunerea unei plângeri
  • Solicitare de informaţii
60th Rome Treaty anniversaryEuropa ta - Portalul serviciilor publice europene şi naţionale on-line

Strategie

Strategie pentru mandat

Strategia Ombudsmanului European - „Spre 2019”

În întreaga lume, instituția Ombudsmanului este un simbol al democrației și al statului de drept. Aceasta servește atât ca organism independent de control al prerogativelor guvernului și ale administrației publice, cât și ca vehicul prin care plângerile cetățenilor pot fi auzite, iar drepturile lor apărate de o instituție independentă, accesibilă și imparțială din afara sistemului instanțelor tradiționale.

Înființarea sa în Uniunea Europeană ca urmare a Tratatului de la Maastricht din 1992 a avut drept scop consolidarea legitimității democratice a instituțiilor UE. Aceasta a reprezentat, de asemenea, o recunoaștere a implicării din ce în ce mai mari a acestor instituții în viața de zi cu zi a cetățenilor statelor membre, cu consecința necesității de a se garanta că puterea instituțională nu va fi utilizată în mod inechitabil, incorect sau arbitrar.

Biroul Ombudsmanului European va intra în curând în al treilea deceniu de existență și am fost onorată anul trecut să fiu aleasă de Parlamentul European în funcția de Ombudsman, călcând pe urmele domnului Jacob Söderman și ale profesorului Nikiforos Diamandouros.

Predecesorii mei au contribuit la creșterea notorietății noii instituții în rândul administrației UE. Prin competențele și influența lor, precum și datorită sprijinului unui personal foarte competent și dedicat, aceștia au adus îmbunătățiri substanțiale eficienței, transparenței și integrității administrației publice. Ei au obținut, de asemenea, repararea prejudiciilor suferite de mii de persoane, membri ai societății civile și ai mediului de afaceri, care au fost tratate în mod necorespunzător de către instituțiile UE.

Acum, rolul și ambiția mea sunt să duc instituția Ombudsmanului European la următorul nivel de influență, de relevanță și de eficiență. Strategia prezentată în aceste pagini își propune să facă acest lucru, acoperind perioada până în anul 2019, și este rezultatul multor luni de dialog cu personalul instituției, dar și cu numeroși reprezentanți ai societății civile, ai mediului de afaceri, cu lideri ai instituțiilor UE și cu Parlamentul European. Prin această strategie ne propunem să utilizăm resursele noastre într-un mod strategic, prin identificarea acelor domenii ale administrației publice a UE în care putem acționa cel mai eficient.

Emily O'Reilly

Noiembrie 2014

Citiţi mai multe...