• Depunerea unei plângeri
  • Solicitare de informaţii
60th Rome Treaty anniversaryEuropa ta - Portalul serviciilor publice europene şi naţionale on-line

Codul European al Bunei Conduite Administrative

La 6 septembrie 2001, Parlamentul European a aprobat rezoluţia care ratifică Codul Bunei Conduite Administrative, pe care trebuie să îl respecte instituţiile şi organele Uniunii Europene, serviciile lor administrative şi funcţionarii în contact cu persoanele individuale.

Codul ia în considerare principiile dreptului administrativ european cuprinse în hotărârile Curţii de Justiţie şi de asemenea se inspiră din legislaţia diferitelor ţări.

Declaraţie

Declaraţie adoptată la cel de-al şaselea seminar al ombudsmanilor naţionali din statele membre ale UE si din ţările candidate, Strasbourg 14-16 octombrie 2007

Reţeaua Europeană a Ombudsmanilor a elaborat această declaraţie pentru a face mai bine cunoscută dimensiunea legată de Uniunea Europeană (UE) a muncii ombudsmanilor şi pentru a clarifica natura serviciilor furnizate persoanelor care fac reclamaţii privind chestiuni din sfera legislaţiei UE.

Rolul esenţial al ombudsmanilor naţionali şi regionali este să se asigure că cetăţenii şi rezidenţii UE îşi cunosc drepturile şi se bucură de ele. Împreună cu Ombudsmanul European, aceştia formează Reţeaua Europeană a Ombudsmanilor.

Reţeaua Europeană a Ombudsmanilor reuneşte pe bază de voluntariat ombudsmanii naţionali şi regionali şi organismele similare din statele membre ale Uniunii Europene, ombudsmanii naţionali din statele candidate şi din Islanda şi Norvegia, precum şi Ombudsmanul European şi Comisia pentru petiţii a Parlamentului European. În Germania, Comisiile pentru petiţii la nivel naţional şi regional au un rol similar cu cel al ombudsmanilor. Acestea fac parte din reţea.