• Depunerea unei plângeri
  • Solicitare de informaţii
60th Rome Treaty anniversaryEuropa ta - Portalul serviciilor publice europene şi naţionale on-line

Drept administrativ

Norme standard privind procedurile administrative ale UE

La 1 septembrie 2014, Rețeaua de cercetare privind dreptul administrativ al UE (Research Network on EU Administrative Law –ReNEUAL) a publicat un set de norme standard privind procedurile administrative ale UE. Acestea sunt disponibile pe site-ul ReNEUAL, la adresa: www.reneual.eu.

Ombudsmanul European a susținut proiectul ReNEUAL timp de mai mulți ani. În urma reuniunii cu Comitetul director al ReNEUAL din 2010, în martie 2012 Ombudsmanul a găzduit o conferință în cadrul căreia membrii ReNEUAL și-au explicat ideea de a redacta norme care să poată funcționa atât ca propuneri legislative, cât și ca sinteză convingătoare a principiilor care se regăsesc în dreptul existent. Pe parcursul derulării proiectului, membrii echipei Ombudsmanului au furnizat informații, au formulat observații pe marginea textelor propuse și au participat activ la două conferințe organizate în 2013.

ReNEUAL a prezentat rezultatele activității sale la cea de a doua conferință comună cu Ombudsmanul, care a avut loc în mai 2014. În continuare, echipa ReNEUAL a finalizat textul normelor standard ținând seama de discuțiile purtate în cadrul conferinței.

În cuvântul de încheiere a conferinței din mai 2014, Ombudsmanul a declarat următoarele:

Datorită lucrării de proporții uriașe pe care Rețeaua de cercetare privind dreptul administrativ al UE și-a asumat-o și a dus-o la îndeplinire în cei cinci ani de la înființare, cadrul administrativ în care funcționează instituțiile UE este acum mai clar și mai vizibil. Am convingerea că, pe termen lung, această contribuție poate avea un efect semnificativ asupra instituțiilor UE, pe care le poate ajuta să se ridice la înălțimea propriilor standarde și să acționeze cu corectitudine, transparență, eficacitate și deschidere către părțile ale căror interese sunt afectate și către cetățeni în general.

Normele standard redactate de ReNEUAL vor constitui o sursă prețioasă de inspirație pentru Ombudsman în misiunea sa de a sprijini democrația prin conlucrarea cu instituțiile Uniunii Europene în scopul creării unei administrații mai eficace, mai responsabile, mai transparente și cu standarde etice mai ridicate.