• Depunerea unei plângeri
  • Solicitare de informaţii
60th Rome Treaty anniversaryEuropa ta - Portalul serviciilor publice europene şi naţionale on-line

Infografice din 2017

Respectarea propunerilor Ombudsmanului European în 2015
Durata anchetelor în cazurile închise de Ombudsmanul European în 2016
Rezultatele anchetelor închise de Ombudsmanul European în 2016
Evoluția numărului de anchete realizate de Ombudsmanul European
Anchete în care Ombudsmanul European a constatat situații de administrare defectuoasă în 2016
Acțiunile întreprinse de Ombudsmanul European în urma plângerilor primite în 2016
Obiectul anchetelor închise de Ombudsmanul European în 2016
Anchetele derulate de Ombudsmanul European în 2016 au vizat următoarele instituții:
Numărul de plângeri în perioada 2003-2016
Originea plângerilor înregistrate și a anchetelor deschise de Ombudsmanul European în 2016, pe țări
Activitate strategică în 2016
Îndrumări, plângeri și anchete în 2016
Plângeri transferate altor instituții și organisme; reclamanți îndrumați de Ombudsmanul European către alte instituții și organisme, în 2016
Numărul de mențiuni în mass-media
The European Ombudsman and you - How it works