• Depunerea unei plângeri
  • Solicitare de informaţii
60th Rome Treaty anniversaryEuropa ta - Portalul serviciilor publice europene şi naţionale on-line

Infografice din 2018

Respectarea propunerilor Ombudsmanului European în 2016
Durata anchetelor în cazurile închise de Ombudsmanul European în 2017
Rezultatele anchetelor închise de Ombudsmanul European în 2017
Evoluția numărului de anchete realizate de Ombudsmanul European
Acțiunile întreprinse de Ombudsmanul European în urma plângerilor primite în 2017
Obiectul anchetelor închise de Ombudsmanul European în 2017
Anchetele derulate de Ombudsmanul European în 2017 au vizat următoarele instituții
Număr de plângeri primite în perioada 2003-2017 care nu au intrat în sfera de competență a Ombudsmanului European
Număr de plângeri primite în perioada 2003-2017 care au intrat în sfera de competență a Ombudsmanului European
Originea națională a plângerilor înregistrate și a anchetelor deschise de Ombudsmanul European în 2017
Activitate strategică în 2017
Recomandări, plângeri și anchete în 2017
Plângeri transferate altor instituții și organisme; reclamanți îndrumați de Ombudsmanul European către alte instituții și organisme, în 2017 (în total 1 148)
„Procedura accelerată” a Ombudsmanului European - sprijin pentru un acces mai rapid la documentele UE