Aveți o plângere împotriva
unei instituții sau unui organism al UE?

Rolul Ombudsmanului European

Ombudsmanul European este un organism independent și imparțial care asigură responsabilizarea instituțiilor și a agențiilor UE și promovează buna administrare. Ombudsmanul ajută persoanele fizice, întreprinderile și organizațiile care se confruntă cu probleme legate de administrația UE, anchetând plângeri de administrare defectuoasă din partea instituțiilor și a organismelor UE, dar și analizând în mod proactiv aspecte sistemice mai generale.

Strategia noastră

Ombudsmanul European, Emily O'Reilly, a adoptat pentru mandatul său ce se va încheia în 2019 o strategie care vizează creșterea impactului, relevanței și vizibilității instituției. Strategia își propune să utilizeze resursele Ombudsmanului într-un mod strategic, prin identificarea acelor domenii ale administrației publice a UE în care putem acționa cel mai eficient. Monitorizăm anual eforturile biroului pentru punerea în aplicare a strategiei.
Citiți mai multe despre strategia noastră