Aveți o plângere împotriva unei instituții sau unui organism al UE?

Åtgärder vidtagna av Europeiska ombudsmannen i fråga om klagomål som inkom under 2017

Åtgärder vidtagna av Europeiska ombudsmannen i fråga om klagomål som inkom under 2017

1 148

Råd gavs eller ärendet överfördes till ett annat klagomålsorgan

52,8 %

595

Svar skickades till den klagande om att ingen ytterligare rådgivning
kunde ges

27,3 %

370

Undersökning inleddes

17 %

63

Beslut om tillåtlighet

2,9 %