Aveți o plângere împotriva unei instituții sau unui organism al UE?

Predmet preiskav, ki jih je evropska varuhinja človekovih pravic zaključila leta 2017

Predmet preiskav, ki jih je evropska varuhinja človekovih pravic zaključila leta 2017

Preglednost/odgovornost (npr. dostop do informacij in dokumentov)

75

20,6 %

Kultura storitev (npr. prijaznost do državljanov, jeziki in pravočasnost)

61

16,8 %

Spoštovanje postopkovnih pravic (npr. pravice do izjave)

60

16,5 %

Ustrezna uporaba diskrecijske pravice (tudi v postopkih za ugotavljanje kršitev)

49

13,5 %

Spoštovanje temeljnih pravic

44

12,1 %

Zaposlovanje

43

11,8 %

Dobro upravljanje težav v zvezi z zaposlenimi EU

38

10,5 %

Dobro finančno poslovodenje (npr. pri javnih razpisih, nepovratnih sredstvih in oddaji javnih naročil EU)

23

6,3 %

Drugo

16

4,4 %

Etičnost

13

3,6 %

Sodelovanje javnosti pri odločanju v EU

7

1,9 %

Opomba: V nekaterih primerih je evropska varuhinja človekovih pravic zaključila preiskavo, ki se je nanašala na dva ali več pritožbenih razlogov. Seštevek vseh deležev je zato večji od 100 %.