Aveți o plângere împotriva unei instituții sau unui organism al UE?

Tema anchetelor închise de Ombudsmanul European în 2019

Tema anchetelor închise de Ombudsmanul European în 2019

Transparență și asumare a răspunderii (de exemplu, accesul la informații și la documente)

151

26,9 %

Cultura serviciului (de exemplu, accesibilitatea pentru cetățeni, limbile folosite și promptitudinea)

123

22,0 %

Utilizarea corespunzătoare a puterii discreționare (inclusiv în procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor)

111

19,8 %

Respectarea drepturilor procedurale (de exemplu, dreptul de a fi ascultat)

74

13,2 %

Buna gestionare a aspectelor legate de personal

73

13,0 %

Recrutarea

69

12,3 %

Respectarea drepturilor fundamentale

47

8,4 %

Buna gestiune financiară (de exemplu, în privința licitațiilor, a granturilor și a contractelor la nivelul UE)

36

6,4 %

Etica

15

2,7 %

Participarea cetățenilor la procesul de decizie al UE

12

2,1 %

Altele

18

3,2 %

Notă: În unele cazuri, Ombudsmanul a închis anchete care au avut ca obiect mai multe aspecte. De aceea, totalul procentajelor de mai sus depășește 100 %.