Aveți o plângere împotriva unei instituții sau unui organism al UE?

Acțiunile întreprinse de Ombudsmanul European în urma plângerilor primite în 2017

Acțiunile întreprinse de Ombudsmanul European în urma plângerilor primite în 2017

1 148

Recomandări făcute reclamanților sau cazuri transferate altui organism însărcinat cu examinarea plângerilor

52,8 %

595

Răspunsuri prin care reclamanții sunt informați că nu li se pot oferi recomandări suplimentare

27,3 %

370

Anchete deschise

17 %

63

Decizii privind admisibilitatea

2,9 %

graph 9

Evoluția numărului de anchete realizate de Ombudsmanul European

 

 Anchete deschise

 Anchete închise

2003

253

180

2004

351

251

2005

343

312

2006

267

250

2007

309

351

2008

296

355

2009

339

318

2010

335

326

2011

396

318

2012

465

390

2013

350

461

2014

342

400

2015

261

277

2016

245

291

2017

447

363

Notă: Creșterea, intervenită în 2017, a numărului anchetelor se datorează, în parte, atât creșterii numărului plângerilor, cât și noilor Norme de aplicare.