Aveți o plângere împotriva unei instituții sau unui organism al UE?

Porady, skargi i postępowania wyjaśniające w 2021 r.

Porady, skargi i postępowania wyjaśniające w 2021 r.

20 536

Osoby, które uzyskały pomoc

17 060

Porady przekazane za pośrednictwem Interaktywnego przewodnika na stronie internetowej Rzecznika

2 166

Nowe rozpatrzone skargi

1 310

Prośby o udzielenie informacji, na które odpowiedziały służby Rzecznika Praw Obywatelskich

338

Otwarte postępowania wyjaśniające

332

Otwarte postępowania wyjaśniające wszczęte na podstawie skarg

6

Otwarte postępowania wyjaśniające wszczęte z własnej inicjatywy

305

Postępowania wyjaśniające zamknięte

300

Zamknięte postępowania wyjaśniające wszczęte na podstawie skarg

5

Zamknięte postępowania wyjaśniające wszczęte z własnej inicjatywy