Aveți o plângere împotriva unei instituții sau unui organism al UE?

Door de Europese Ombudsman ondernomen acties naar aanleiding van in 2017 ontvangen klachten

Door de Europese Ombudsman ondernomen acties naar aanleiding van in 2017 ontvangen klachten

1 148

Advies gegeven of zaak doorverwezen naar ander klachtenbehandelingsorgaan

52,8 %

595

Antwoord aan klagers om hen te informeren dat er geen verder advies kan worden gegeven

27,3 %

370

Onderzoek geopend

17 %

63

Besluit over ontvankelijkheid

2,9 %