Aveți o plângere împotriva unei instituții sau unui organism al UE?

Adviezen, klachten en onderzoeken in 2021

Adviezen, klachten en onderzoeken in 2021

20 536

Mensen geholpen

17 060

Via de interactieve gids op de website van de Ombudsman gegeven adviezen

2 166

Nieuwe klachten behandeld

1 310

Verzoeken om informatie die door de diensten van de Ombudsman zijn beantwoord

338

Geopende onderzoeken

332

Onderzoeken geopend op basis van klachten

6

Op eigen initiatief geopende onderzoeken

305

Afgesloten onderzoeken

300

Afgesloten onderzoeken die op basis van klachten waren geopend

5

Afgesloten onderzoeken die op eigen initiatief waren geopend