Aveți o plângere împotriva unei instituții sau unui organism al UE?

Azzjoni meħuda mill-Ombudsman Ewropew dwar l-ilmenti riċevuti fl-2017

Azzjoni meħuda mill-Ombudsman Ewropew dwar l-ilmenti riċevuti fl-2017

1 148

Parir mogħti jew każ trasferit lil korp ta’ lmenti ieħor

52.8 %

595

Tweġiba mibgħuta sabiex tgħarraf lill-ilmentatur li ma setgħux jingħataw pariri

 ulterjuri

27.3 %

370

Investigazzjoni miftuħa

17 %

63

Deċiżjoni dwar l-Ammissibilità

2.9 %