Aveți o plângere împotriva unei instituții sau unui organism al UE?

Veiksmai, kurių Europos ombudsmenė ėmėsi dėl 2017 m. gautų skundų

Veiksmai, kurių Europos ombudsmenė ėmėsi dėl 2017 m. gautų skundų

1 148

Suteiktos konsultacijos arba byla perduota kitai skundų nagrinėjimo įstaigai

52,8 %

595

Skundų pateikėjams išsiųsti atsakymai, kad negalima pateikti tolesnių
rekomendacijų

27,3 %

370

Pradėti tyrimai

17 %

63

Sprendimas dėl priimtinumo

2,9 %