Aveți o plângere împotriva unei instituții sau unui organism al UE?

An gníomh a rinne an tOmbudsman Eorpach de bhun gearáin a fuarthas sa bhliain 2017

An gníomh a rinne an tOmbudsman Eorpach de bhun gearáin a fuarthas sa bhliain 2017

1 148

Cuireadh comhairle ar fáil nó cuireadh an cás ar aghaidh chuig comhlacht gearán eile

52.8 %

595

Seoladh freagra chun a chur in iúl don ghearánach nach bhféadfaí

tuilleadh comhairle a chur ar fáil

27.3 %

370

Osclaíodh fiosrúchán

17 %

63

Rinneadh cinneadh maidir le hinghlacthacht an ghearáin

2.9 %