Aveți o plângere împotriva unei instituții sau unui organism al UE?

Foranstaltninger truffet af Den Europæiske Ombudsmand i forbindelse med klager modtaget i 2017

Foranstaltninger truffet af Den Europæiske Ombudsmand i forbindelse med klager modtaget i 2017

1 148

Rådgivning eller sag oversendt til et andet klageorgan

52,8 %

595

Svar sendt for at informere klageren om, at der ikke kunne ydes yderligere rådgivning

27,3 %

370

Undersøgelse indledt

17 %

63

Afgørelse om antagelighed

2,9 %