Aveți o plângere împotriva unei instituții sau unui organism al UE?

Opatření, která evropská veřejná ochránkyně práv v roce 2017 přijala na základě obdržených stížností

Opatření, která evropská veřejná ochránkyně práv v roce 2017 přijala na základě obdržených stížností

1 148

poskytnutých rad nebo případů postoupených jinému subjektu pro řešení stížností

52,8 %

595

odpovědí zaslaných stěžovateli s informací, že nelze poskytnout žádné další doporučení

27,3 %

370

zahájených šetření

17 %

63

rozhodnutí o přípustnosti

2,9 %