Aveți o plângere împotriva unei instituții sau unui organism al UE?

Cum vă poate ajuta Ombudsmanul?

Ombudsmanul European desfășoară anchete în urma plângerilor depuse de cetățeni, întreprinderi și organizații cu privire la administrarea defectuoasă în cadrul instituțiilor, organismelor și agențiilor Uniunii Europene. Administrarea defectuoasă apare atunci când o instituție sau un organism nu acționează în conformitate cu legislația sau cu principiile bunei administrări sau încalcă drepturi ale omului.

Administrarea defectuoasă poate include: nereguli administrative, incorectitudine, discriminare sau abuz de putere, de exemplu în gestionarea de fonduri UE, în achiziții publice sau în politici de recrutare. Administrarea defectuoasă include și neacordarea unui răspuns sau refuzul sau întârzierea nejustificată în acordarea accesului la informații în interes public. Reclamanții trebuie să fie afectați de problema (problemele) despre care se plâng. Reclamanții nu trebuie să fi fost afectați de problema (problemele) despre care se plâng.

Ombudsmanul European nu poate investiga plângerile împotriva autorităților naționale, regionale sau locale din statele membre, chiar dacă plângerile se referă la chestiuni privind UE. Plângerea trebuie depusă în termen de doi ani de la data la care persoana afectată și-a dat seama de fapte. Reclamantul trebuie să fi contactat mai întâi instituția respectivă pentru a încerca să rezolve problema. Ombudsmanul nu poate ancheta cazuri aflate pe rolul instanțelor de judecată.