Aveți o plângere împotriva unei instituții sau unui organism al UE?

În centrul atenției

Emily O'Reilly

Ombudsmanul European, dna Emily O’Reilly

Dna Emily O’Reilly este Ombudsmanul European din 2013. Dna O’Reilly și echipa sa ajută oamenii, organizațiile și întreprinderile prin investigarea plângerilor administrative și prin analizarea unor probleme sistemice mai ample la nivelul UE. Sugestiile și recomandările Ombudsmanului contribuie la menținerea unor standarde ridicate de responsabilitate și transparență în instituțiile UE.

Mai multe informații

Cu ce ne ocupăm


Ombudsmanul European depune eforturi pentru promovarea bunei administrări la nivelul UE. Ombudsmanul investighează plângerile privind administrarea defectuoasă a instituțiilor și organismelor UE și analizează proactiv probleme sistemice mai largi.

Transcriere video