Aveți o plângere împotriva unei instituții sau unui organism al UE?

Membrii Rețelei europene a mediatorilor

Rețeaua europeană a mediatorilor cuprinde 95 de oficii din 36 de țări europene, inclusiv mediatori naționali și regionali și organisme similare, precum și Ombudsmanul European și Comisia pentru petiții din Parlamentul European. Ombudsmanul European coordonează rețeaua.


Belgia

Ombudsmanii sectorului public din Belgia există la nivel federal şi regional.

Le Médiateur fédéral / De federale Ombudsman
Rue de Louvain 48, bte 6 / Leuvenseweg 48 bus 6
BE - 1000 Bruxelles / BE - 1000 Brussel

Tel.: +32 2 289 27 27
Fax: +32 2 289 27 28
http://www.federalombudsman.be
Regional Ombudsmen

Bulgaria

Ombudsmanul Naţional din Bulgaria intervine atunci când drepturile şi libertăţile cetăţenilor au fost încălcate prin acţiuni sau omisiuni ale statului şi ale autorităţilor municipale şi ale administraţiilor acestor, precum şi de către persoane desemnate să presteze servicii publice. 

Омбудсман на Република България
22 George Washington Street
BG -1000 Sofia

Tel.: +359 2 81 06 955
Fax: +359 2 81 06 963
http://www.ombudsman.bg

Republica Cehă

Apărătorul public al drepturilor din Republica Cehă investighează plângerile depuse împotriva autorităţilor administrative de la nivel naţional, şi, în anumite împrejurări, împotriva autorităţilor administrative locale.

Veřejný ochránce práv
Údolní 39
CZ-602 00 Brno

Tel.: +420 542 542 888
Fax: +420 542 542 772
http://www.ochrance.cz

Danemarca

Ombudsmanul danez se ocupă cu plângerile împotriva administraţiei publice atât la nivel naţional, cât şi la nivel local.

Folketingets Ombudsmand
Gammel Torv 22
DK-1457 Copenhagen K

Tel.: +45 33 13 25 12
Fax: +45 33 13 07 17
http://www.ombudsmanden.dk

Germania

Ombudsmani ai sectorului public din Germania se află în patru dintre cele şaisprezece regiuni. Există o Comisie pentru petiţii la nivel federal, precum şi Comisii pentru petiţii în fiecare dintre cele şaisprezece regiuni.

Petitionsausschuss
Deutscher Bundestag
Platz der Republik 1
DE-11011 Berlin

Tel.: +49 30 227 35257
Fax: +49 30 227 36053
https://epetitionen.bundestag.de/epet/peteinreichen.html
Regional Ombudsmen

Estonia

Cancelarul Justiţiei din Estonia supraveghează caracterul constituţional al legislaţiei şi se ocupă de plângerile depuse de persoane fizice în legătură cu abuzul autorităţii publice atât la nivel naţional, cât şi la nivel local.

Õiguskantsler
Kohtu 8
EE-15193 Tallinn

Tel.: +372 693 8400
Fax: +372 693 8401
http://www.oiguskantsler.ee

Irlanda

Ombudsmanul naţional din Irlanda examinează plângerile depuse în legătură cu acţiunile administrative ale departamentelor guvernamentale, ale Oficiului Central pentru servicii de sănătate, ale autorităţilor locale şi An Post.

Office of the Ombudsman
6 Earlsfort Terrace
Dublin 2
Ireland

Tel.: +353 1 639 5600

https://www.ombudsman.ie

Grecia

Ombudsmanul grec investighează acţiunile administrative individuale sau omisiunile sau acţiunile materiale realizate de către departamentele sau serviciile publice ale guvernului grec care încalcă drepturile personale sau violează interesele legale ale persoanelor fizice sau juridice.

Ombudsman
17 Halkokondyli Street
GR - 10432 Athens

Tel.: +30 213 1306 600
Fax: +30 213 1306 800
http://www.synigoros.gr

Spania

Spania este organizată din punct de vedere teritorial în municipalităţi, provincii şi comunităţi autonome. Conform organizaţiei teritoriale, pe lângă Ombudsmanul naţional din Spania, există o serie de ombudsmani regionali şi locali. Link-urile menţionate mai jos oferă informaţii referitoare la Ombudsmanul naţional din Spania şi la ombudsmanii regionali, acolo unde există. Nu toate comunităţile autonome au numit un ombudsman regional.

Defensor del Pueblo
Paseo Eduardo Dato,
31 y Calle Zurbano,
42 ES-28010 Madrid

Tel.: +34 91 432 79 00
Fax: +34 91 308 11 58
https://www.defensordelpueblo.es
Regional Ombudsmen

Franţa

Apărătorul Drepturilor francez este o autoritate administrativă independentă. Instituția îmbină domeniile de competență ale Médiateur de la République (Mediatorul francez), Défenseur des enfants (Mediatorul copiilor) și ale Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE, autoritatea pentru egalitate și antidiscriminare), precum și ale Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS, comisia națională pentru etica securității). Înființarea Apărătorului Drepturilor înseamnă că o singură autoritate se ocupă cu protecția drepturilor.

Défenseur des droits
7 rue Saint-Florentin
FR - 75008 Paris

Tel.: +33 1 53 29 22 00
Fax: +33 1 53 29 22 45
http://www.defenseurdesdroits.fr

Croaţia

Ombudsmanul poporului din Croaţia analizează plângerile depuse împotriva organismelor administraţiei guvernamentale, a organismelor învestite cu puteri publice sau a funcţionarilor din astfel de organisme atunci când aceştia îndeplinesc sarcini care ţin de competenţa lor.

Pučki pravobranitelj
Savska cesta 41/3 (Zagrepčanka building)
HR-10 000 Zagreb

Tel.: +385 1 4851 855
Fax: +385 1 6431 628
https://www.ombudsman.hr

Italia

Italia nu are încă nici mediator național, nici o comisie națională pentru petiții. Cu toate acestea, dispune de un organism asociativ la nivel național, pentru promovarea și consolidarea rolului instituțional al mediatorului și pentru relațiile cu Ombudsmanul European: Organismul național de coordonare al mediatorilor din regiunile și provinciile autonome.

Coordinamento Nazionale dei Difensori Civici delle Regioni e delle Province autonome
Via Pietro Cossa,
41 IT-00193 Roma

Tel.: +39 06 3600 3673
Fax: +39 06 3600 4775
https://www.coordifesacivicaitalia.it/
Regional Ombudsmen

Cipru

The Comisarul pentru administraţie (Ombudsmanul) al Republicii Cipru investighează plângerile înaintate împotriva serviciilor publice ale Republicii Cipru, ale căror acţiuni ar fi încălcat drepturile omului, legalitatea, sau principiile bunei administrări. Ombudsmanul poate, de asemenea, să investigheze comportamentul echitabil în cazul în care acţiunea în cauză a afectat în mod direct un individ.

Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως
Era House Diagorou 2
CY-1097 Nicosia

Tel.: +357 22 405500
Fax: +357 22 672881
http://www.ombudsman.gov.cy

Letonia

Ombudsmanul din Letonia este responsabil de protecţia drepturilor omului şi de promovarea respectării principiilor bunei administrări. Ombudsmanul investighează plângeri şi desfăşoară anchete în aceste două domenii.

Valsts Tiesibsarga birojs
Baznicas iela 25
LV-1010 Rīga

Tel.: +371 67686768
Fax: +371 67244074
http://www.tiesibsargs.lv

Lituania

Biroul Ombudsmanilor Seimas din Republica Lituania investighează plângerile depuse împotriva administraţiei publice atât la nivel naţional cât şi la nivel local.

Seimo kontrolierių įstaiga
Gedimino pr. 56
LT-01110 Vilnius

Tel.: +370 5 266 51 05
Fax: +370 5 266 51 38
http://www.lrski.lt

Luxemburg

Ombudsmanul naţional din Luxembourg investighează plângerile depuse împotriva administraţiei publice la atât la nivel naţional cât şi la nivel local.

Ombudsman
36, rue du Marché-aux-Herbes
LU-1728 Luxembourg

Tel.: +352 26 27 01 01
Fax: +352 26 27 01 02
http://www.ombudsman.lu

Ungaria

Oficiul comisarilor parlamentari din Ungaria se ocupă de plângerile depuse împotriva autorităţilor naţionale, regionale şi locale din Ungaria. Oficiul este alcătuit din Comisarul parlamentar pentru drepturi civile, Comisarul parlamentar pentru generaţiile viitoare, Comisarul parlamentar pentru drepturile minorităţilor etnice şi naţionale şi Comisarul parlamentar pentru protecţia datelor şi libertatea informaţiilor.

Alapvető Jogok Biztosa
HU-1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
HU-1387 Budapest, PO Box 40

Tel.: +36 1 475 7100
Fax: +36 1 269 1615
http://www.ajbh.hu

Malta

Ombudsmanul naţional din Malta investighează şi soluţionează plângerile depuse de cetăţeni în legătură cu departamente guvernamentale şi organisme publice malteze.

Office of the Ombudsman
11 St Paul Street
MT-Valletta VLT 07

Tel.: +356 21 24 79 44
Fax: +356 21 24 79 24
http://www.ombudsman.org.mt

Ţările de Jos

Ombudsmanul naţional al Ţărilor de Jos analizează plângerile depuse împotriva autorităţilor publice olandeze la nivel naţional, de provincie şi municipal.

Nationale Ombudsman
Bezuidenhoutseweg 151
PO Box 93122
NL-2509 AC Den Haag

Tel.: +31 70 356 35 63
Fax: +31 70 360 75 72
http://www.nationaleombudsman.nl

Austria

Austria este un stat federal care constă în nouă regiuni autonome (Länder). În prezent, există un Consiliu al ombudsmanului naţional şi doi ombudsmani regionali. Link-urile menţionate mai jos oferă informaţii referitoare la Consiliul ombudsmanului naţional şi la ombudsmanul regional din Austria.

Volksanwaltschaft
Singerstraße 17
Postfach 20
AT-1015 Wien

Tel.: +43 (1) 515 05-0
Fax: +43 (1) 515 05-150
http://www.volksanwaltschaft.gv.at
Regional Ombudsmen

Polonia

The Ombudsmanul polonez (Comisarul pentru protecţia drepturilor civile) apără libertăţile şi drepturile civice şi cele ale omului specificate în Constituţie şi în alte acte juridice. Acesta sprijină cetăţenii în apărarea libertăţilor sau a drepturilor lor încălcate de organismele administraţiei publice.

Rzecznik Praw Obywatelskich
Aleja Solidarności 77
PL-00-090 Warszawa

Tel.: +48 22 551 77 00
Fax: +48 22 827 64 53
http://www.rpo.gov.pl

Portugalia

Ombudsmanul naţional din Portugalia se ocupă de plângerile depuse în legătură cu acţiuni sau omisiuni ale autorităţilor publice.

Provedor de Justiça
Rua Pau de Bandeira, 7-9
PT-1249-088 Lisboa

Tel.: +351 213 926 600
Fax: +351 213 961 243
http://www.provedor-jus.pt

România

Avocatul poporului din Romania se ocupă de plângerile depuse împotriva autorităţilor publice din Romania atât la nivel naţional cât şi la nivel local.

Avocatul Poporului
Str. George Vraca nr. 8,
Sector 1
RO-010146 București

Tel.: +40 21 312 71 34
Fax: +40 21 312 49 21
http://www.avp.ro

Slovenia

Ombudsmanul Drepturilor Omului din Slovenia se ocupă de plângerile depuse în legătură cu încălcările drepturilor omului şi ale libertăţilor fundamentale de către administraţia publică la nivel naţional şi local, precum şi de către alte persoane învestite cu autoritate publică. Acesta poate, de asemenea, să intervină în cazul unei administrări proaste şi părtinitoare a statului în legătură cu persoanele fizice.

Varuh človekovih pravic RS
Dunajska 56
SI-1109 Ljubljana

Tel.: +386 1 475 00 50
Fax: +386 1 475 00 40
http://www.varuh-rs.si

Slovacia

Apărătorul public slovac al drepturilor investighează plângerile depuse împotriva autorităţilor administrative, atât la nivelul statului cât şi la nivel local, şi împortiva altor entităţi cu puteri de luare a deciziilor în domeniul administraţiei publice (precum Compania de Asigurări Sociale şi Compania Generală de Asigurări de Sănătate).

Kancelária verejného ochrancu práv
Grösslingová 35
SK - 811 09 Bratislava - Staré Mesto

Tel.: +421 2 323 63 705
Fax: +421 2 323 63 703
http://www.vop.gov.sk

Finlanda

Ombudsmanul parlamentar finlandez analizează plângerile înaintate împotriva autorităţilor publice, a funcţionarilor publici şi a altor părţi care îndeplinesc funcţii publice pentru a asigura buna administrare şi respectarea drepturilor constituţionale şi ale omului.

Eduskunnan oikeusasiamies
Arkadiankatu 3
FI-00102 Helsinki

Tel.: +358 9 4321
Fax: +358 9 432 2268
http://www.oikeusasiamies.fi

Cancelarul finlandez al justiţiei analizează plângerile înaintate împotriva autorităţilor publice şi a funcţionarilor publici, inclusiv a miniştrilor guvernului, şi monitorizează respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale şi a drepturilor omului.

Oikeuskanslerinvirasto
PL 20
FI-00023 Valtioneuvosto

Tel.: +358 9 16001
Fax: +358 9 160 23975
http://www.oikeuskansleri.fi

Suedia

Ombudsmanul parlamentar din Suedia se ocupă de plângerile depuse împotriva autorităţilor publice suedeze şi a curţilor.

Riksdagens ombudsmän - JO
Box 16327
SE-10326 Stockholm

Tel.: +46 8 786 40 00
Fax: +46 8 21 65 58
http://www.jo.se

Albania Țară candidată

Avocatul Poporului din Albania apără drepturile, libertățile și interesele legitime ale oricărei persoane în cazuri de administrație publică ilicită sau neadecvată.

Avokati i Popullit
Blvd. “Zhan D'Ark” Nr. 2
AL - 1001 Tirana

Tel.: + 355 42 380 300
Fax: + 355 42 380 315
http://www.avokatipopullit.gov.al

Bosnia şi Herţegovina Țară candidată

The Institution of Human Rights Ombudsman of Bosnia and Herzegovina handles complaints related to poor administration or to human rights violations. The cases are opened upon individual complaints filed by natural persons or legal entities, or ex officio.

Human Rights Ombudsman of Bosnia and Herzegovina
Seat of the Institution
Akademika Jovana Surutke br.13
BA-78000 Banja Luka

Tel.: +387 51 303 992
Fax: +387 51 303 992
https://ombudsmen.gov.ba

Macedonia de Nord Țară candidată

Ombudsmanul naţional al Macedonia de Nord protejează drepturile constituţionale şi legale ale cetăţenilor în cazul în care au fost încălcate de către organismele administraţiilor statului şi de către alte autorităţi publice.

Народниот правобрaнител
Macedonia no.19
MK - 1000 Skopje

Tel.: +389 2 3129 335
Fax: +389 2 3129 359
http://ombudsman.mk

Moldova Țară candidată

Oficiul Avocatului Poporului din Republica Moldova supraveghează administrația publică. Acesta poate să inspecteze documente și să facă recomandări, publicând rezultatele anchetelor sale.

People's Advocate

People's Advocate Office of the Republic of Moldova
municipiul Chişinău, MD-2012
str. Sfatul Ţării,nr.16

Tel.: +373 22225442

http://ombudsman.md

Muntenegru Țară candidată

Ombudsmanul drepturilor omului şi libertăților din Republica Muntenegruanalizează plângerile depuse împotriva autorităților naționale, a autorităților locale autonome, a serviccilor publice şi a altor organisme investite cu autoritate publică din Muntenegru.

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore
Ul. Svetlane Kane Radević br.3
ME - 81000 Podgorica

Tel.: +382 20 225 395
Fax: +382 20 241 642
http://www.ombudsman.co.me

Serbia Țară candidată

Protectorul Cetățenilor din Republica Serbia este un organism guvernamental independent și autonom, care se ocupă cu protecția și promovarea drepturilor și libertăților. Protectorul Cetățenilor se ocupă în special cu protecția drepturilor minorităților naționale, a drepturilor copiilor, a drepturilor persoanelor cu handicap, a drepturilor persoanelor private de libertate și a drepturilor legate de gen.

Protector of Citizens
Deligradska str. 16
RS - 11 000 Belgrade

Tel.: +381 11 206 8100
Fax: +381 11 206 8182
http://www.zastitnik.rs

Turcia Țară candidată

Ombudsmanul național din Turcia asigură un mecanism de tratare a plângerilor independent și eficient în ceea ce privește furnizarea de servicii publice. Acesta anchetează, cercetează și face recomandări privind conformitatea tuturor tipurilor de acțiuni, acte, atitudini și comportamente ale administrației în raport cu legislația și echitatea în cadrul respectării drepturilor omului. Persoanele fizice și juridice, inclusiv cetățenii străini, pot depune plângeri la instituția Ombudsmanului. Datele de contact ale Ombudsmanului național din Turcia sunt următoarele:

Kamu Denetçiliği Kurumu
Nevzat Tandoğan Caddesi No:4,
TR - Çankaya / Ankara

Tel.: +90 312 465 22 00
Fax: +90 312 465 22 65
https://www.ombudsman.gov.tr

Ucraina Țară candidată

Activitățile Comisarului pentru drepturile omului al Parlamentului Ucrainei urmăresc protecția drepturilor și libertăților constituționale ale persoanelor care au fost încălcate de autoritățile publice, de administrațiile locale sau de funcționarii acestora. Comisarul asigură protecția drepturilor oricărui cetățean ucrainean, străin sau apatrid cu reședința legală pe teritoriul statului.

Commissioner for Human Rights
Ukrainian Parliament Commissioner for Human Rights
Громадська приймальня Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини працює:
01008, м. Київ, вул. Інститутська,
21/8 21/8 Instytutska str.
UA-01008 Kyiv

Tel.: +380 044-299-74-08

https://www.ombudsman.gov.ua

Islanda Stat care nu este membru al UE

Ombudsmanul din Islanda se ocupă cu plângerile depuse împotriva administraţiei publice atât la nivel naţional cât şi la nivel local. 

Umboðsmaður Alþingis
Álftamýri 7
IS-150 Reykjavik

Tel.: +354 510 6700
Fax: +354 510 6710
http://www.umbodsmaduralthingis.is

Norvegia Stat care nu este membru al UE

Ombudsmanul norvegian analizează plângerile depuse împotriva administraţiei publice atât la nivel naţional cât şi la nivel local.

Sivilombudsmannen
PO Box 3 Sentrum
NO-0101 Oslo

Tel.: +47 22 82 85 00
Fax: +47 22 82 85 11
http://www.sivilombudsmannen.no

Regatul Unit Stat care nu este membru al UE

Ombudsmanul sectorului public din Regatul Unit există la nivelul Regatului Unit şi în Anglia, Scoţia, Ţara Galilor şi Irlanda de Nord. Un ombudsman al serviciilor publice există de asemenea şi în Gibraltar.

Parliamentary and Health Service Ombudsman
Millbank Tower Millbank
UK-London SW1P 4QP

Tel.: +44 345 015 4033
Fax: +44 300 061 4000
http://www.ombudsman.org.uk
Regional Ombudsmen