Aveți o plângere împotriva unei instituții sau unui organism al UE?

Etică și conduită

Ombudsmanul European Emily O'Reilly crede cu tărie că, pentru a-și asigura pe deplin încrederea publicului, instituțiile UE trebuie să funcționeze ca serviciu accesibil cetățenilor, responsabil și transparent și să adere la cele mai înalte standarde etice. Biroul Ombudsmanului s-a angajat să respecte pe deplin, printre altele, principiul integrității și al responsabilității în toate activitățile sale. Pe lângă adoptarea Codului de conduită al Ombudsmanului în februarie 2015, materialul din secțiunea Etică și conduită a site-ului are drept scop îndeplinirea acestui angajament, inclusiv prin asigurarea unei transparențe depline asupra conduitei Ombudsmanului și a modului de utilizare a resurselor de către Ombudsman.

Citiți mai multe despre Etică și conduită