Aveți o plângere împotriva unei instituții sau unui organism al UE?

Emily O'Reilly

Emily O’Reilly została po raz pierwszy wybrana na Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w lipcu 2013 r.  Po wyborach do Parlamentu Europejskiego, w grudniu 2014r. została wybrana po raz kolejny na pięcioletnią kadencję. W grudniu 2019r. została ponownie wybrana na to stanowisko. Jako Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich rozpatruje ona sprawy dotyczące niewłaściwego administrowania w instytucjach i organach Unii Europejskiej. W uznaniu za swoją pracę w 2017 r. otrzymała nagrodę Schwarzkopf Europe Award, a w 2018 r. podczas szczytu europejskiego w Pradze odebrała nagrodę Vision for Europe.

W latach 2003-2013 Emily O’Reilly była pierwszą kobietą na stanowisku Rzecznika Praw Obywatelskich i Komisarza ds. Informacji w Irlandii. Ponadto w 2007 r. została mianowana Komisarzem ds. Informacji o Środowisku.

W 2008 r., gdy pełniła funkcję krajowego Rzecznika Praw Obywatelskich, za pracę na rzecz promowania praw człowieka w ciągu całej swojej kariery, Uniwersytet Irlandzki wyróżnił ją honorowym doktoratem w dziedzinie prawa. W 2014 r. otrzymała doktorat honorowy z prawa przyznany przez University College w Dublinie w uznaniu jej 10-letniego zaangażowania na stanowisku irlandzkiej Rzecznik Praw Obywatelskich.

Za swoją wcześniejszą pracę na stanowiskach dziennikarki, pisarki oraz redaktorki naczelnej do spraw polityki Emily O’Reilly została uhonorowana krajowymi i międzynarodowymi wyróżnieniami o dużym znaczeniu, m.in. w 1988 r. otrzymała stypendium Harvard University Fellowship oraz liczne nagrody krajowe. Ma w swoim dorobku trzy wysoko ocenione przez krytykę książki poświęcone irlandzkiej polityce i mediom; jest obecnie członkiem Międzynarodowej Rady Doradczej Fundacji Niemana przy Uniwersytecie Harvarda do spraw dziennikarstwa.

W ciągu swojej kariery dziennikarskiej otrzymała dwie nagrody: Dziennika Roku w 1986 r. i Dziennikarz Roku w 1994 r.

Emily O’Reilly ma męża i pięcioro dzieci.

Imagini ale Emily O'Reilly