Aveți o plângere împotriva unei instituții sau unui organism al UE?

Emily O'Reilly

Ombudsmanul european, Emily O'Reilly, cooperează cu instituțiile, agențiile și organismele Uniunii Europene pentru a asigura respectarea celui mai înalt standard posibil de practici administrative în interesul cetățenilor europeni. Emily O'Reilly realizează acest lucru răspunzând preocupărilor cetățenilor exprimate în plângerile adresate Biroului său și din proprie inițiativă prin activitatea sa strategică. Ombudsmanul consideră că Uniunea Europeană are deja înalte standarde administrative, dar, cu toate acestea, trebuie să stabilească „standardul de aur” în ceea ce privește administrația publică și interacțiunea sa cu cetățenii. Prin urmare, Emily O'Reilly susține instituțiile, organismele și agențiile Uniunii Europene prin sugestii și recomandări privind modul în care să își îmbunătățească activitatea.

Emily O'ReillyEmily O'Reilly

Dorința mea este de să sprijin instituțiile UE în efortul de a deveni tot mai eficiente, transparente și responsabile, prin sporirea strategică a vizibilității și impactului activității Ombudsmanului European.

Emily O' Reilly, 30 iunie 2014

Rol

Ombudsmanul European este un organism independent și imparțial care asigură responsabilizarea instituțiilor și a organismelor UE și promovează buna administrare. Ombudsmanul ajută persoanele fizice, întreprinderile și organizațiile care se confruntă cu probleme legate de administrația UE, anchetând plângeri de administrare defectuoasă din partea instituțiilor și a organismelor UE, dar și analizând în mod proactiv aspecte sistemice mai generale.

Biografie

Emily O’Reilly a fost aleasă în funcția de Ombudsman European în iulie 2013. După alegerile pentru Parlamentul European, a fost realeasă în decembrie 2014 pentru un mandat de cinci ani și din nou în decembrie 2019. Anterior, fusese prima femeie mediatoare și comisar pentru informații din Irlanda, numită în 2003, și comisar pentru informații în materie de mediu începând din 2007. Emily O'Reilly este scriitoare, fostă ziaristă și jurnalistă radio-TV, cariera ei atrăgând o recunoaștere semnificativă la nivel național și internațional.
Etică și conduită

Ombudsmanul European Emily O'Reilly crede cu tărie că, pentru a-și asigura pe deplin încrederea publicului, instituțiile UE trebuie să funcționeze ca serviciu accesibil cetățenilor, responsabil și transparent și să adere la cele mai înalte standarde etice. Biroul Ombudsmanului s-a angajat să respecte pe deplin, printre altele, principiul integrității și al responsabilității în toate activitățile sale. Pe lângă adoptarea Codului de conduită al Ombudsmanului în februarie 2015, materialul din secțiunea Etică și conduită a site-ului are drept scop îndeplinirea acestui angajament, inclusiv prin asigurarea unei transparențe depline asupra conduitei Ombudsmanului și a modului de utilizare a resurselor de către Ombudsman.