Aveți o plângere împotriva unei instituții sau unui organism al UE?

Urad evropskega varuha človekovih pravic obeležuje 25 let

Urad evropskega varuha človekovih pravic v letu 2020 praznuje 25. obletnico. Že od ustanovitve leta 1995 deluje kot neodvisna in nepristranska institucija, ki zagovarja preglednost, etičnost in odgovornost v javni upravi EU. 

V letu 2020 namerava predstaviti svoje delovanje in nekatere dosežke iz zadnjih 25 let, in sicer na spletu, v publikacijah in na različnih dogodkih. Vse dejavnosti urada lahko spremljate na spletu, in sicer na njegovem spletišču ali kanalih družbenih omrežij, ter se pridružite razpravi s tematsko oznako #EO25years.

Twitter @EUombudsman
Instagram @euombudsman
LinkedIn European Ombudsman
Medium EUOmbudsman
YouTube EUOmbudsman