Aveți o plângere împotriva
unei instituții sau unui organism al UE?

Drepturile reclamanților

Această pagină conține link-uri către materiale informative cu privire la principalele drepturi pe care le aveți în calitate de reclamant în relația dumneavoastră cu oficiul Ombudsmanului European.

Vă rugăm să citiți cu atenție informațiile înainte de a vă cere drepturile prin oricare dintre modalitățile disponibile.

Notă informativă privind prelucrarea datelor și confidențialitatea

Prelucrarea datelor

Plângerile adresate Ombudsmanului și corespondența aferentă conțin deseori date cu caracter personal, precum nume, date de contact și alte informații referitoare la persoane fizice identificabile.

Legislația europeană (Regulamentul nr. 45/2001)[1] prevede drepturi și obligații legate de gestionarea datelor cu caracter personal de către instituțiile UE, inclusiv de către Ombudsmanul European. Printre acestea se numără dreptul unei persoane de a obține acces la informațiile despre ea însăși pe care le deține Biroul nostru. Pentru a vă exercita aceste drepturi sau pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați Biroul Ombudsmanului European.

Dacă o persoană consideră că datele sale cu caracter personal au fost gestionate de Ombudsman în mod necorespunzător, aceasta poate contacta Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor.

Confidențialitatea plângerii și a informațiilor primite de la dumneavoastră

Reclamanții trebuie să precizeze clar toate documentele sau informațiile pe care le consideră confidențiale, în momentul în care acestea sunt trimise Ombudsmanului.

Păstrarea confidențialității este posibilă doar în cazul în care dezvăluirea informațiilor ar genera un prejudiciu. De exemplu, se poate aplica în cazul informațiilor financiare, al informațiilor sensibile din punct de vedere comercial sau al informațiilor personale referitoare la o persoană particulară. Confidențialitatea nu poate fi garantată întotdeauna. Mai precis, dacă transmiteți Ombudsmanului documente care conțin date personale referitoare la o altă persoană decât dumneavoastră, acea persoană va fi cel mai probabil în măsură să obțină accesul la informațiile respective, exercitându-și drepturile în materie de protecție a datelor. În orice caz, trebuie să vă așteptați ca plângerea dumneavoastră, împreună cu documentele justificative, să fie puse integral la dispoziția instituției sau organismului care face obiectul reclamației, pentru a-i da posibilitatea să înțeleagă exact la ce se referă plângerea și să transmită un răspuns Ombudsmanului.

Cererea de reexaminare

Reclamantul poate să solicite reexaminarea unei decizii prin care plângerea sa este declarată în afara mandatului Ombudsmanului sau inadmisibilă, sau poate să solicite reexaminarea unei decizii de închidere a unei anchete.

Reclamantul nu poate să solicite reexaminarea unei constatări de administrare defectuoasă sau a oricărei recomandări formulate în urma unei astfel de constatări.

Cererea de reexaminare trebuie să conțină argumente detaliate prin care se arată de ce este incorectă decizia.

În cazul în care reclamantul dorește să prezinte fapte noi legate de presupusa administrare defectuoasă, acesta trebuie să demonstreze Ombudsmanului de ce nu a fost în măsură să furnizeze informațiile respective în plângere sau pe parcursul anchetei.

Cererea de reexaminare trebuie depusă în termen de 2 luni de la data deciziei Ombudsmanului care face obiectul cererii.

Decizia privitoare la cererea de reexaminare se ia în termen de 4 luni de la data înregistrării. Termenul poate fi prelungit, dacă acest lucru se justifică.

Plângerea privind serviciile

Puteți face o plângere privind serviciile în cazul în care sunteți nemulțumit nu de rezultatul plângerii dumneavoastră, ci mai degrabă de modul în care personalul Ombudsmanului v-a tratat plângerea sau pe dumneavoastră personal.

Cine îl supraveghează pe Ombudsman?

Nu există nicio cale de atac împotriva deciziilor Ombudsmanului la un organism extern. Totuși, în funcție de ceea ce considerați că am procedat greșit, puteți avea în vedere următoarele posibilități.

Parlamentul European. Orice cetățean al Uniunii și orice persoană fizică sau juridică care are reședința sau sediul social într-un stat membru are dreptul de a adresa o petiție Parlamentului European, cu privire la un aspect care ține de domeniile de activitate ale Uniunii și care afectează persoana fizică sau juridică în cauză. Faceți clic aici pentru a obține mai multe informații despre dreptul de a adresa petiții.

Curtea Europeană de Justiție. În cazul în care considerați că Ombudsmanul a acționat în mod ilegal, puteți avea în vedere introducerea unei acțiuni la Tribunal. Pentru a face acest lucru, trebuie să fiți reprezentat de un avocat, care vă poate oferi consultanță inclusiv cu privire la posibilele costuri și la perspectivele de reușită. Vă rugăm să înțelegeți că Ombudsmanul și serviciile sale nu pot oferi astfel de consultații. Pentru mai multe informații, vizitați site-ul Curia.

Datele de contact generale ale Ombudsmanului

Datele de contact generale ale Ombudsmanului

 

[1] Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date