Aveți o plângere împotriva unei instituții sau unui organism al UE?

Cum tratăm plângerile?

Această diagramă prezintă în linii mari procesul de gestionare a plângerilor al Ombudsmanului.

 • Primirea unei plângeri

  • Biroul Ombudsmanului verifică
   dacă trebuie deschisă o anchetă.

   • Deschiderea unei anchete

    Reclamantul este informat prin scrisoare.

    • Anchetă

     Ombudsmanul examinează plângerea și poate:
     - să solicite instituției sau organismului să răspundă sau să furnizeze mai multe informații;
     - să stabilească o întâlnire și/sau să efectueze o inspecție la instituția sau organismul respectiv;
     - să solicite reclamantului informații sau observații.

     • Plângerea poate fi soluționată rapid

      • Propunere de soluționare

       Dacă instituția acceptă, chestiunea este rezolvată.

     • Ombudsmanul constată un caz de administrare defectuoasă

      • Ombudsmanul face recomandări
       pentru a soluționa cazul de administrare defectuoasă

       Instituția trebuie să emită un aviz în termen de 3 luni. Reclamantul poate prezenta observații.

       • Decizia de închidere

        Prezintă constatările finale, de exemplu:
        - recomandări acceptate,
        - chestiune soluționată,
        - caz de administrare defectuoasă eliminat,
        - sisteme/proceduri îmbunătățite.

     • Ombudsmanul nu constată niciun caz de administrare defectuoasă

   • Nicio anchetă

    - Chestiunea nu se încadrează în mandatul Ombudsmanului.
    - Plângerea nu este admisibilă (de exemplu, deoarece reclamantul nu a încercat să soluționeze mai întâi chestiunea direct cu instituția sau organismul UE).
    - Lipsa de informații.
    - Un alt organism este mai în măsură să soluționeze chestiunea.