• Depunerea unei plângeri
  • Solicitare de informaţii
60th Rome Treaty anniversaryEuropa ta - Portalul serviciilor publice europene şi naţionale on-line

Documente tematice

Această secțiune este dedicată publicării unei serii de materiale tematice care au ca scop prezentarea concepțiilor și opiniilor Ombudsmanului cu privire la o serie de subiecte de importanță strategică din activitatea sa sau despre chestiuni mai generale legate de proceduri.

Materialele tematice privesc în general subiecte la care Ombudsmanul a adus o contribuție deosebit de valoroasă în sensul sprijinirii reclamanților și a menținerii unor standarde înalte de bună administrare.

Materialele vor fi adăugate în această secțiune pe măsură ce vor fi disponibile.