• Depunerea unei plângeri
  • Solicitare de informaţii
60th Rome Treaty anniversaryEuropa ta - Portalul serviciilor publice europene şi naţionale on-line

Rezumatul deciziei în ancheta strategică OI/2/2017/TE privind transparența procesului legislativ în cadrul Consiliului

limbi disponibile :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Caz :  OI/2/2017/TE
    Deschis la 10.03.2017 - Recomandare privind 09.02.2018 - Raport special din 16.05.2018 - Decizie din 15.05.2018
  • Instituţia (instituţiile) în cauză :  Consiliul Uniunii Europene

Această anchetă strategică a vizat transparența dezbaterilor din cadrul grupurilor de pregătire ale Consiliului UE („Consiliul”) cu privire la proiectele legislative.

Dezbaterile legislative trebuie să fie suficient de transparente încât cetățenii europeni să își poată exercita în mod corespunzător dreptul democratic de a participa la procesul decizional al UE și de a-i trage la răspundere pe cei implicați.

Când cele 28 de guverne ale statelor membre din cadrul Consiliului adoptă în mod oficial legislația UE, reuniunile lor și dezbaterile legislative sunt publice, dar înainte de adoptarea de către Consiliu a unei poziții oficiale au loc dezbateri în peste 150 de grupuri de pregătire. La acest nivel se propun cele mai multe modificări ale proiectelor legislative și se încearcă găsirea unor compromisuri între statele membre.

Grupurile de pregătire nu se întâlnesc însă în public. Cetățenii își pot exercita dreptul democratic de a urmări dezbaterile legislative doar accesând înregistrările acestor dezbateri. Acest lucru presupune ca dezbaterile legislative din cadrul grupurilor de pregătire să fie documentate în mod corespunzător, iar accesul la documentele relevante să se facă în timp util și cu ușurință.

În acest context, Ombudsmanul a deschis ancheta strategică de față în martie 2017. Ombudsmanul a adresat întrebări specifice Consiliului, a lansat o consultare publică și a inspectat dosarele legislative ale Consiliului.

A constatat că practicile actuale ale Consiliului constituie administrare defectuoasă. Ombudsmanul a criticat în special neînregistrarea sistematică de către Consiliu a identității statelor membre care adoptă poziții în cadrul grupurilor de pregătire, precum și practica larg răspândită de a restricționa accesul la documentele legislative pe parcursul procesului decizional (așa-numitul marcaj „LIMITE”).

La 9 februarie 2018, Ombudsmanul a formulat trei recomandări specifice și a adresat Consiliului mai multe sugestii de îmbunătățire a transparenței procesului său legislativ.

Consiliul nu a răspuns recomandărilor Ombudsmanului în termenul legal de trei luni. Prin urmare, Ombudsmanul a închis cazul, confirmând constatările, recomandările și sugestiile sale de îmbunătățire. Urmează ca un raport special să fie prezentat Parlamentului European.

 

Documente asociate