• Depunerea unei plângeri
  • Solicitare de informaţii
60th Rome Treaty anniversaryEuropa ta - Portalul serviciilor publice europene şi naţionale on-line

Rezumatul deciziei în cazul 1569/2016/DR privind refuzul Comisiei Europene de a acorda accesul deplin la un e-mail pe care îl primise de la o companie IT în cursul pregătirii Directivei privind registrul cu numele pasagerilor (PNR)

limbi disponibile :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Caz :  1569/2016/DR
    Deschis la 29.10.2016 - Decizie din 19.12.2017
  • Instituţia (instituţiile) în cauză :  Comisia Europeană

Reclamanta, deputat în Parlamentul European, a susținut că Comisia Europeană a refuzat pe nedrept să-i acorde accesul deplin la un e-mail pe care îl primise de la o companie IT în cursul elaborării Directivei privind registrul cu numele pasagerilor (PNR). Acesteia îi fusese acordat doar accesul parțial. Reclamanta a susținut, de asemenea, că Comisia nu i-a dat ocazia să ceară o revizuire a deciziei sale privind refuzul acordării accesului deplin la e-mailul, care nu fusese considerat relevant în cazul cererii inițiale, ci doar în etapa de revizuire.

Ombudsmanul a întrebat Comisia dacă nu ar dori să revină asupra deciziei sale de a refuza divulgarea în întregime a frazei redactate. În cele din urmă, Comisia a acceptat să divulge ceva mai mult din părțile redactate ale acelei fraze, dar nu fraza în întregime. Ombudsmanul a decis că Comisia a luat măsurile corespunzătoare pentru a soluționa acest aspect al plângerii.

În ceea ce privește celălalt aspect al plângerii, Ombudsmanul nu a constatat niciun caz de administrare defectuoasă din partea Comisiei.