• Depunerea unei plângeri
  • Solicitare de informaţii
60th Rome Treaty anniversaryEuropa ta - Portalul serviciilor publice europene şi naţionale on-line

Presupusă neluare de măsuri adecvate cu privire la creşterea mortalităţii albinelor

limbi disponibile :  bg.es.cs.da.de.et.en.fr.ga.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Caz :  512/2012/BEH
    Deschis la 28.03.2012 - Decizie din 02.10.2012
  • Instituţia (instituţiile) în cauză :  Comisia Europeană
  • Domeniul (domeniile) juridic (juridice) :  Agricultură
  • Tipuri de presupusă administrare defectuoasă – (i) încălcarea sau (ii) încălcarea obligaţiilor privind :  Legalitate (applicare incorectă a regulilor de fond şi/sau de procedură) [Articolul 4 CEBCA]
  • Subiectul (subiectele) :  Probleme instituţionale, de politică şi altele
Bee
Autor:
drepturi de autor: Stocklib ©

Rezumatul deciziei privind plângerea 512/2012/BEH împotriva Comisiei Europene

Comisia a autorizat în scopul protecţiei plantelor folosirea mai multor insecticide, numite neonicotinoide. În regulamentul respectiv se prevede o procedură de reexaminare a autorizării substanţelor dacă apar noi dovezi ştiinţifice care arată că nu mai îndeplinesc criteriile de aprobare, de exemplu din cauză că reprezintă o ameninţare pentru sănătatea animalelor.

În martie 2012, un membru al Instituţiei Ombudsmanului din Austria s-a adresat Ombudsmanului European arătând că observaţiile apicultorilor, cât şi noile dovezi ştiinţifice arată că anumite neonicotinoide au dus în ultimii ani la creşterea mortalităţii albinelor. În acest context, reclamantul a afirmat că Comisia nu a luat măsurile adecvate pentru a rezolva problema mortalităţii albinelor asociate cu utilizarea anumitor neonicotinoide. Reclamantul a solicitat Comisiei să ia măsurile adecvate pentru a rezolva problema mortalităţii albinelor.

În avizul său, Comisia afirma, în esenţă, că urmăreşte atent noile evoluţii ştiinţifice, iar în aprilie 2012 a lansat o reexaminare completă a evaluării riscurilor pentru albine a tuturor nicotinoidelor, reexaminare efectuată de Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară (EFSA). Comisia a adăugat că evaluarea EFSA este prevăzută să se încheie până la 31 decembrie 2012. În observaţiile sale, reclamantul a salutat decizia Comisiei de a lansa reexaminarea, exprimându-şi speranţa că se va ajunge la un rezultat pozitiv cu privire la această problemă gravă a mortalităţii albinelor. A solicitat, de asemenea, Ombudsmanului să-l informeze cu privire la rezultatele procedurii de reexaminare.

Având în vedere măsurile luate de Comisie, care includ lansarea unei reexaminări, şi în lumina observaţiilor prezentate de reclamant, Ombudsmanul a conchis că Comisia a soluţionat reclamaţia spre satisfacţia reclamantului şi a închis cazul. În acelaşi timp a cerut Comisiei să-l informeze cu privire la rezultatul reexaminării până la 31 martie 2013.