• Depunerea unei plângeri
 • Solicitare de informaţii
60th Rome Treaty anniversaryEuropa ta - Portalul serviciilor publice europene şi naţionale on-line

Echipa Ombudsmanului

Echipa Ombudsmanului

Pentru a asigura capacitatea instituţiei de a duce la îndeplinire cele două atribuţii simultane de a gestiona plângerile în toate cele 24 de limbi ale tratatului şi de a creşte gradul de conştientizare în legătură cu dreptul de a depune plângeri, Ombudsmanul dispune de un personal multilingv, bine calificat. Această secţiune conţine o listă completă a membrilor personalului şi a funcţiilor pe care aceştia le ocupă.

Ombudsmanul European

Cabinetul Ombudsmanului European

The cabinet team is responsible personally to the Ombudsman, working under her direct instruction. It advises and assists the Ombudsman to help ensure implementation of her vision, strategy and objectives.
All cabinet members may accompany the Ombudsman on duty trips as requested, and may help draft speeches, presentations or reports as assigned.
 • Aidan O'Sullivan
  Şefă de cabinet
  Răspunde în general de strategia Ombudsmanului, de relațiile interinstituționale, inclusiv cu Parlamentul, și de coordonarea cabinetului. Cooperează cu Secretariatul General în vederea implementării strategiei. Oferă consultanță Ombudsmanului în chestiuni de comunicare și informare.
 • Fintan Butler
  Consilier principal
  Oferă consultanță Ombudsmanului cu privire la investigații, procesele aferente investigațiilor și alte chestiuni conexe.
 • Graham Smith
  Consilier principal
  Senior adviser to Ombudsman and on access to documents, complaint-handling processes and outcomes. Represents Ombudsman as speaker at conferences and events.
 • Silvia Bartolucci
  Asistent personal
  Răspunde de organizarea agendei, misiunilor și reuniunilor Ombudsmanului.
 • Frederik Hafen
  Asistent politici
  Răspunde de relațiile zilnice cu Parlamentul European, inclusiv cu Comisia pentru petiții. Oferă asistență în aplicarea strategiei Ombudsmanului European pe plan intern și extern, inclusiv prin pregătirea informărilor Ombudsmanului.
 • Caroline Moen
  Asistent cabinet
  Răspunde de gestionarea agendei Ombudsmanului; gestionează întreaga corespondență a Ombudsmanului și toate invitațiile care îi sunt adresate; gestionează arhiva digitală a Cabinetului; răspunde de secțiunea de intranet a Ombudsmanului. Răspunde de îndeplinirea sarcinilor administrative care îi sunt trasate ad-hoc.

Secretariatul General

Secretariatul General răspunde de gestionarea generală a Biroului și de asigurarea coordonării globale și a punerii în aplicare a strategiei Ombudsmanului.
 • - Vacant -
  Secretar General
 • Peter Dyrberg
  Administrator consilier al secretarului general pentru chestiuni legate de anchete
 • Murielle Richardson
  Administratoare consilieră a secretarului general pentru resurse umane și ciclul administrativ

Unitatea pentru comunicare

The Communications Unit is responsible for informing the general public, key target audiences, and other stakeholders about the Ombudsman's inquiries and strategic work, and her engagement in relevant EU debates and policy developments.
The Unit is responsible for general strategic communications work, as the coordination of the European Network of Ombudsmen.
 • Gundi Gadesmann
  Șefă comunicare
 • Sylvie Debout
  Asistentă publicaţii
 • Elena Kindyni
  Digital Communications Officer
 • Audrey Lemonnier
  Asistentă pentru comunicare
 • Jean Lusweti
  Asistentă pentru redactare și comunicare
 • Honor Mahony
  Ofițer de presă
 • Carolina Marín Vargas
  Asistentă pentru comunicare
 • Richard More O'Ferrall
  Responsabil cu comunicarea
 • Marina Ramazanova
  Asistentă pentru comunicare
 • Gabrielle Sheridan
  Asistentă pentru comunicare
 • Christelle Therouse
  Asistentă pentru comunicare

Unitatea 1 - Anchete și TIC

Unit 1 carries out inquiries into possible instances of maladministration with the aim of finding solutions in line with the strategic objectives and priorities set out by the Ombudsman.
Unit 1 also manages ICT support and solutions for the Ombudsman’s Office, deals with the European Network of Ombudsmen and coordinates with other international organisations.
 • Marta Hirsch-Ziembińska
  Șefă TIC și anchete - Unitatea 1
 • Bruno Alexandre Bismarque-Alcântara
  Asistent administrativ
 • Maria Depasquale
  Juristă principală
 • Inga Jasmontaitė
  Asistentă administrativă
 • Tereza Mandjukova
  Responsabilă de cazuri
 • Maria Moustakali
  Responsabilă de cazuri
 • Josef Nejedlý
  Jurist
 • Jakub Pawlowicz
  Jurist
 • Eija Salonen
  Juristă
 • Francesca Gennari
  Stagiar
Sectorul tehnologiilor informației și comunicațiilor
 • Marc Kamran Amir-Tahmasseb
  Șeful sectorului tehnologiilor informației și comunicațiilor
 • Kevin Crespo Gao
  Asistent în tehnologia informației
 • Massimo Ezzy
  Responsabil cu tehnologia informației - Dezvoltator de sistem
 • Gaël Lambert
  Responsabil cu tehnologia informației - LSA

Unitatea 2 - Coordonarea anchetelor de interes public

Inquiries Unit 2 coordinates inquiries which the Ombudsman considers to be of particular public interest and manages the fast-track procedure for dealing with public access to documents cases.
 • Fergal Ó Regan
  Șef Coordonare anchete de interes public - Unitatea 2
 • Tessa Harris Hess
  Responsabilă de cazuri
 • Catherine Vaudé
  Asistentă administrativă
 • Una Kadunić
  Stagiar

Unitatea 3 - Anchete

Principala misiune a celei de-a treia unități de anchetă constă în anchetarea posibilelor cazuri de administrare defectuoasă, cu scopul de a găsi soluții corelate cu obiectivele strategice și cu prioritățile stabilite de Ombudsman.
 • Lambros Papadias
  Șef Anchete - Unitatea 3
 • Antonios Antoniadis
  Jurist principal
 • Celien Coltura
  Responsabilă de cazuri
 • Patricia López Martín
  Juristă
 • Erika Murányi
  Asistentă administrativă
 • Silvia Ticau
  Responsabil de cazuri
 • Diana Riochet
  Juristă
 • José Campos Navarro
  Stagiar
 • Tania Isacu
  Stagiar

Unitatea 4 - Anchete

Principala misiune a celei de-a treia unități de anchetă constă în anchetarea posibilelor cazuri de administrare defectuoasă, cu scopul de a găsi soluții corelate cu obiectivele strategice și cu prioritățile stabilite de Ombudsman.
 • Tina Nilsson
  Șef Anchete - Unitatea 4
 • Evelyne Coudière
  Asistentă administrativă
 • Nastasja Fuxa
  Juristă
 • Laura Massocchi
  Responsabilă de cazuri
 • Angela Marcos Figueruelo
  Juristă
 • Konstantinos Tsaklidis
  Responsabil de cazuri
 • Michaela Gehring
  Stagiar
 • Sandra Karlsson
  Stagiar

Unitatea 5 - Anchete si gestionarea procedurilor

Unit 5 deals with complaints and carries out inquiries into possible instances of maladministration with the aim of finding solutions in line with the strategic objectives and priorities set out by the Ombudsman.
Unit 5 also deals with the registration and process management of case work, record management and handles access to documents requests.
 • Peter Bonnor
  Șef Gestionare procese și anchete - Unitatea 5 - Responsabil cu transparența
 • Christophe Bauer
  Asistent al șefului unității - Proceduri de gestionare a cazurilor
 • Séverine Beyer
  Asistentă pentru gestionarea documentelor
 • Ana Bismarque Gaspar
  Asistentă pentru gestionarea documentelor
 • Juliano Franco
  Jurist principal
 • Hanna Kubiak
  Responsabilă plângeri
 • Oualiba Makhloufia
  Asistentă a șefului de unitate - Responsabil gestionare documente
 • Aude Perrot
  Responsabilă de cazuri
 • Michael Weiskorn
  Asistent pentru gestionarea documentelor - liberul acces la informații
 • Caroline Zinck
  Asistentă pentru gestionarea documentelor
 • Marta Barzagli
  Stagiar

Unitatea de anchete strategice

Misiunea Unității de anchete strategice este să promoveze îmbunătățiri sistemice în administrația UE, în primul rând prin efectuarea și supravegherea anchetelor deschise din proprie inițiativă și prin colaborarea cu diversele instituții, organisme, oficii și agenții în conformitate cu obiectivele stabilite în strategia „Spre 2019” a Ombudsmanului și cu prioritățile identificate în planul anual de gestionare.
 • Rosita Hickey
  Șefă anchete strategice
 • Elpida Apostolidou
  Asistentă juridică
 • Tanja Ehnert
  Responsabilă de cazuri
 • Koen Roovers
  Responsabil de cazuri
 • Maximillian Kemp
  Stagiar

Unitatea de personal, administrație şi buget

Unitatea de personal, administrație și buget răspunde de toate aspectele administrative legate de clădirile și echipamentele instituției, precum și de personal, buget și finanțe. Misiunea sa este de a sprijini instituția Ombudsmanului, asigurând un personal cu înalte calificări, condiții excelente de muncă și cele mai înalte standarde de eficiență și integritate în utilizarea fondurilor publice.
 • Alessandro Del Bon
  Şeful Unităţii de personal, administrație şi buget
Sector buget
 • Véronique Vandaele
  Șef sector Buget
 • Cindy de Carvalho-Giannakis
  Secretara șefului unității - Activități de sprijin financiar
 • Zygmunt Hrehorowicz
  Asistent financiar
 • Stéphanie Maraj
  Asistentă financiară
 • Emese Szentes
  Asistentă financiară
Sectorul Resurse umane
 • Zina Assimakopoulou
  Șef sector Resurse umane
 • Rachel Doell
  Asistentă administrativă
 • Henri Finckbohner
  Șofer - suport administrativ
 • Giovanna Fragapane
  Asistentă administrativă
 • Marjorie Fuchs
  Administrator
 • Isgouhi Krikorian
  Asistentă administrativă
 • Charles Mebs
  Asistent administrativ
 • Félicia Voltzenlogel
  Asistentă de resurse umane

Responsabilul pentru protecţia datelor

 • Juliano Franco
  Responsabilul pentru protecţia datelor
 • Elpida Apostolidou
  Asistent al responsabilului cu protecția datelor